Maincontent

Initiativ och projekt

Samhällskontraktet har funnits sedan 2009. Med andra ord har vi lång erfarenhet av att hitta nya lösningar på komplexa problem. Här hittar du de projekt vi genomfört, de som pågår och de vi snart kommer att se resultatet av.

Utforskande - initiativ som vi fått in och börjat utforska
Aktivitet
- event som vi skapar
Forskning - vetenskaplig verksamhet, systematiskt arbete för att ta fram ny kunskap
Utbildning - utveckling av kunskaper, bildning och färdigheter
Forum - där vi utforskar behov och utmaningar
Labb -där vi testar fram nya lösningar på komplexa utmaningar
Pilot - ett agilt arbetssätt, där en potentiell lösning testas i verksamhet