Maincontent

Samhällskontraktet -
utveckling genom samverkan

Om Samhällskontraktet

Samhällskontraktet är en samverkansarena där Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland och Region Sörmland ihop med Mälardalens högskola satsar på forskning och utveckling för att lösa våra gemensamma utmaningar.

Labbet

Samhällskontraktets labb är en arena där vi arbetar med gemensamma utmaningar som Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland, Region Sörmland och Mälardalens högskola står inför.

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd

MKHV har till uppgift att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom hälsa och välfärd.

Mälardalens kompetenscentrum för Lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap. Genom MKL samverkar högskolan med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

Nyheter

 • Se alla Inkludera Mera program igen

  Ta del av hela programserien Inkludera Mera 2020 som i år tog ett brett grepp kring barn och ungas livsvillkor, hälsa och skolresultat och sändes i form av ett antal TV-program med gäster i studion och förinspelade reportage.
 • Föreläsning om forskning och evidens

  Forskning och evidens kring hjälpmedel har idag en stor betydelse vid införande av nya produkter eller för beslut om att lyfta ur produkter ur sortiment. På Hjälpmedelscentrum i Västerås anordnades en utbildningsdag i november 2020 med fokus på forskning och evidens som ett första steg i att öka kompetensen och förståelsen kring forskning och evidens hos medarbetarna.

Aktuellt

 • Inkludera Mera 2020 - Hur har barn och unga påverkats av corona?

  Online I år tar Inkludera Mera ett brett grepp kring barn och ungas livsvillkor, hälsa och skolresultat och sänds live i form av ett antal TV-program. Det första programmet sändes den 9 juni och bestod av gäster i studion, livesända intervjuer på länk, förinspelade reportage samt interaktiva inslag. Avsnittet tog avstamp i situationen vi befinner oss i nu och ställde frågan: Hur påverkas barn och unga av coronaepidemin?
 • Rådslag om kompetensförsörjning till förskola och skola – fokus lärarassistenter och andra yrkeskategorier

  Online i zoom I oktober kan skolor söka statsbidrag till att anställa lärarassistenter eller liknande personalgrupper som avlastar lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisning. Inför ansökningsomgången vill därför MDH bjuda in regionens skolor och andra intressenter för att del av erfarenheter av och forskning om avlastande/kompletterande yrkesgrupper.

Kontakta oss

Är du nyfiken, har frågor, funderingar eller kanske synpunkter kring Samhällskontraktet - hör av dig!

Välfärdsteknik i Virustider

Välfärdsteknik i Virustider, programmet där vi ger tips, råd och kunskap om tekniska och digitala hjälpmedel som underlättar vardagen speciellt för den som är lite äldre.

Se alla program i Inkludera Mera serien igen

Ta del av hela programserien Inkludera Mera 2020 som i år tog ett brett grepp kring barn och ungas livsvillkor, hälsa och skolresultat.

Prenumerera på Samhällskontraktets nyhetsbrev.

Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att mejla Samhällskontraktet.