Maincontent

Välkommen till
Samhällskontraktets intranät!

 

Samhällskontraktet – den gemensamma arenan där Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun och Västerås stad arbetar för att hitta lösningar på samhällsutmaningar tillsammans med andra aktörer.

Interna nyheter

Samhällskontraktets verksamhetsberättelse 2023

Samhällskontraktets verksamhetsberättelse för 2023 visar ett år präglat av innovation, starkt ledarskap och samverkan. Läs hela verksamhetsberättelsen här.

Future Impact Champion – en transformativ lärresa

Under våren genomförs ledarskaps- och utvecklingsprogrammet ”Future Impact Champion” i en exklusiv pilotomgång. 18 handplockade forskare, lärare och praktiker får möjlighet att delta i detta banbrytande program.

Fullt hus i Öppen verkstad tema Samarbete för samhällsnytta

Under en välbesökt session av "Öppen Verkstad" samlades representanter från offentlig sektor och civilsamhället för att utforska och diskutera temat "Samarbete för samhällsnytta".

Kalender

Core Team möte - Välmående och självständiga äldre

Välkommen på kort avstämning inom Core Teamet Välmående och självständiga äldre.

Core Team möte - Alla barn och unga lyckas

Välkommen på möte inom Core Teamet Alla barn och unga lyckas.

Core Team möte - Välmående och självständiga äldre

Välkommen på kort avstämning inom Core Teamet Välmående och självständiga äldre.

Så fungerar Samhällskontraktet

Process och styrning

Styrelsen prioriterar vilka fokusområden som ska beröras.

Utifrån styrelsens prioriterade områden väljer Core Team ut vilka mål och delmål i Agenda 2030 som ska hanteras - vi kallar dessa för samhällsmål.

Vi har två Core Team som arbetar inom de prioriterade fokusområdena - våra norrstjärnor:

  • Alla barn och unga lyckas
  • Välmående och självständiga äldre

Vår portfölj innehåller initiativ inom forskning, utbildning och innovation.

Core Team skapar förutsättningar för att utveckla samhällsmålen och portföljen. De beslutar även om vilka initiativ i portföljen som ska genomföras.

Samhällskontraktets processtöd samlar deltagare från kommunerna, akademin, näringslivet, civilsamhället och invånarna, för att ta fram samhällsmål med tillhörande portfölj av initiativ. Processtödet filtrerar vilka initativ som möter kriterierna och har möjlighet att bli en del av portföljen.

En stödgrupp till Core Team är portföljansvariga som konitnuerligt utvärderar vilka initiativ som portföljen ska innehålla.

Varje initiativ har specifika ägare som driver initiativet framåt och tar beslut om processen samt säkerställer utvärderingen.

När initiativen utförs identifieras även Rot-orsaker till samhällets utmaningar och möjligheter.

Allt detta ger oss ett lärande som tar oss närmare våra samhällsmål.

Processtödet möjliggör att initiativen utvecklas med hjälp av Samhällskontraktets fyra funktioner.

Core Teams uppdrag

Core Teams uppdrag är att vara beredningsgrupp till styrelsen och arbetar operativ för vår verksamhet.


1.
Sortera, analysera och prioritera gemensamma komplexa samhällsutmaningar som identifieras av varje part inom fokusområden. Besluta och följa upp framtagna utmaningar (formulerade i missions). Bidra med att ge relevant input kring parternas strategiska fokus och behov kopplat till deras utmaningar och Samhällskontraktets fokusområden.

2. Verka aktivt för att Samhällskontraktet drivs utifrån framtagen vision, mission, fokusområden och styrande perspektiv.

Hela Core Team träffas två gånger per år.

 


1.
Bereda inför styrelsen

2. Agera stöd till processledaren i övergripande frågor

Representanter:
Christin Tjärnheden, Västerås stad

Anna-Marie Giotas Sandquist, Eskilstuna kommun

Anna Letterstål, MDU


1.
Skapa förutsättningar, möjliggöra, prioritera och stödja verksamheten till att bli operativt framgångsrik.

2. Säkra att intern prioritering av komplexa samhällsutmaningar görs utifrån vision, mission, fokusområden och styrande perspektiv och lyfts till Samhällskontraktet.

3. Ansvara för att löpande kommunikation förmedlas och sprids från och till den egna organisationen kopplat till Samhällskontraktets verksamhet. Att kommunikation når relevanta målgrupper samt att göra erbjudandet känt inom egna organisationen.

4. Skapa förutsättningar att rätt kompetenser och övriga resurser tillgängliggörs för Samhällskontraktets verksamhet.

Representanter fokusområde ”Alla barn och unga lyckas”:
Åsa Lundqvist, Rasmus Person, Lenny Hallgren och Christina Klang, Västerås stad

Ingrid Sköldmo samt eventuellt ytterligare ansvarig nyckelperson, Eskilstuna kommun

David Carlsson, MDU

Representanter fokusområde ”Välmående och självständiga äldre”:
Christine Wäneskog och Anne Almqvist, Västerås stad

Johan Lindström och Patrik Nilsson, Eskilstuna kommun

Petra Heideken Wågert, MDU

Vägledande dokument 2024