Maincontent

Aktiviteter

 • Inkludera Fredag - Innovationskultur och partnerskap

  Online via zoom Under ett antal fredagar i under våren hålls Inkludera Fredag kl 8:15 – 9:00. Det är ett öppet forum och innehållet baseras dels på intervjuer med tankeledare inom relevanta områden och på delaktighet.
 • Det goda samtalet - om mannen själv får välja

  Online via zoom Ett webbinarium om män och förtroliga samtal – 4 föredrag om samtalets betydelse för personlig utveckling och goda relationer. Webinariet ges av Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland i samverkan med Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Anhörigveckan i Eskilstuna 4 - 8 oktober

  Eskilstuna Cirka 15 000 Eskilstunabor är anhöriga som hjälper och stöder en familjemedlem, släkting, granne, vän eller annan medmänniska. Under en vecka sätter vi anhöriga i Eskilstuna i fokus.
 • Slutkonferens: HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

  Västerås Efter fyra års forskning så är det dags för slutrapportering av HV3D-projektet. Ta del av värdefull information om hur man bäst implementerar välfärdsteknik i din organisation och vilka värden vad gäller exempelvis trygghet, aktivitet, självständighet, funktion, delaktighet, livskvalitet och välbefinnande dessa kan ge.
 • Save the Date: En dag med fokus på digitalisering i förskola och skola

  Online, via zoom. Observera, samma konferens under 2 dagar 26 och 27 oktober. Save the date: konferens online 26 och 27 oktober 2021.
  En framåtblickande och reflekterande dag med fokus på
  digitalisering för dig som arbetar i förskolan eller skolan. Samma program båda dagarna. Du väljer själv under vilka tider du ansluter dig.