Maincontent

Aktiviteter

  • Demokrati 2.0 - Hur bygger vi ett samhälle tillsammans

    The hub, Plaza i Skrapan , Kopparbergsvägen 10, Västerås. De samhällsutmaningar som står i vägen för att våra barn och unga ska få jämlika förutsättningar till hälsa, trygghet och lärande är komplexa. Tydligt är att vi inte kan göra som vi alltid ha gjort och det räcker inte med enskilda insatser. Det kommer krävas förändringar på systemnivå och vi måste lära oss att tänka och samarbeta på nya sätt. Och framför allt måste vi skapa lösningarna tillsammans, över gränser och med ihop med dem som de är till för. Det är så vi bygger ett demokratiskt samhälle.