Maincontent

Aktiviteter

 • Missionsorienterad forumserie, del två

  MDU Eskilstuna Missionsorienterad forumserie ‘ALLA KLARAR SKOLAN’
 • Digital stad för välmående och självständiga äldre

  Valvet, Eskilstuna Hur kan vi stärka våra egna förmågor? Vilka tjänster, produkter och arbetssätt behöver vi utveckla i samhället? Hur kan vi få en djupgående förståelse för de behov, utmaningar och möjligheter vi står inför? I första forumträffen av tre tittar vi på hur den digitala staden kan möjliggöra att vi kan fortsätta vara välmående och självständiga längre upp i åldrarna.
 • Goda innovationsexempel pitchevent:
  Tema Teknik för högre livskvalitet

  Online via Teams Svenskarna lever allt längre. Det är i grunden positivt men det ställer också högre krav på samhället när fler ska försörjas av färre. För att möta utmaningen behöver vi som individer vara friskare, mer aktiva och självständiga längre upp i åldrarna. Vilka tjänster, produkter, arbetssätt och smarta lösningar finns inom offentlig sektor som möjliggör det?
 • Goda innovationsexempel pitchevent:
  Proaktiv hälsa

  Online via Teams Att arbeta förebyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Ungefär 50% av sjukskrivningar idag beror på psykisk ohälsa. Vi vet också att fysisk inaktivitet har väldigt stor påverkan på vår individuella hälsa men också från ett folkhälsoperspektiv med kraftigt ökad risk för följdsjukdomar. Vilka goda exempel har vi från kommuner på innovativa lösningar för proaktiv hälsa?
 • Goda innovationsexempel pitchevent:
  Trygghet

  Online via Teams Många känner nog till ordspråket “It takes a village to raise a child”. Trygghet skapar möjlighet för så mycket annat i livet, som välmående, lust till livet, lust att lära, lust att vara delaktig och skapar möjligheter att växa och utvecklas. Det är svårt att känna det om man inte känner sig trygg. Vilka innovativa lösningar finns för ökad säkerhet och trygghet i samhället?