Maincontent

Aktiviteter

 • Goda innovationsexempel pitchevent:
  Trygghet

  Online via Teams Många känner nog till ordspråket “It takes a village to raise a child”. Trygghet skapar möjlighet för så mycket annat i livet, som välmående, lust till livet, lust att lära, lust att vara delaktig och skapar möjligheter att växa och utvecklas. Det är svårt att känna det om man inte känner sig trygg. Vilka innovativa lösningar finns för ökad säkerhet och trygghet i samhället?
 • Book release och Samhällsmingel med författaren Marie Mörndal

  MDU Västerås, Länken (ytan innanför huvudentré) - Vad har vi lärt oss om samverkan som lägger grunden för Sveriges främsta arena för offentliga innovation
 • Forumträff Hälsofrämjande insatser för välmående och självständiga äldre

  Valvet, Eskilstuna Att arbeta förebyggande med hälsa är ett av grundfundamenten i ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Genom att upprätthålla en hälsosam livsstil och förebygga hälsoproblem kan man främja friskare åldrande, öka livskvaliteten, reducera sjukvårdskostnader och göra så att individen behåller sin självständighet längre.

  Därför bjuder in en liten grupp från kommun, region, civilsamhälle, näringsliv till ett forumevent.

 • Goda innovationsexempel pitchevent:
  Klimat och hållbara samhällen

  Online via Teams Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna för vår planet idag. För att möta denna utmaning krävs innovativa lösningar inom många olika områden, inklusive hållbart samhällsbyggande, stadsplanering som främjar välmående, förbättrad fysisk och mental hälsa, främjande av hälsosamma beteenden och hållbarhet. Det handlar om att skapa en hållbar framtid för alla människor och att ta ansvar för vår påverkan på miljön. Genom att arbeta tillsammans och utveckla innovativa lösningar kan vi bidra till att bromsa klimatförändringarna och skapa en mer hållbar och rättvis värld för framtida generationer.
 • Goda innovationsexempel pitchevent:
  Integration

  Online via Teams Integration är ett utmaningsområde som är av stor betydelse för samhället. Många människor runt om i världen lever i dag i en kulturellt mångfaldig miljö, där det är viktigt att hitta sätt att skapa ett sammanhang och en gemenskap för alla människor. Integration handlar om att skapa en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna och där alla har möjlighet att bidra till samhällets utveckling. Området handlar om hur vi genom att främja språket och kulturella utbyten kan främja tolerans och respekt, hur vi genom att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter och genom att skapa ett socialt sammanhang för alla människor kan skapa en mer jämlik och inkluderande samhälle.