Maincontent

Aktiviteter

  • Inkludera Fredag - Agenda 2030 och komplexa utmaningar

    Online via zoom Under ett antal fredagar i under våren hålls Inkludera Fredag kl 8:15 – 9:00. Det är ett öppet forum och innehållet baseras dels på intervjuer med tankeledare inom relevanta områden och på delaktighet. Den 21 maj har Inkludera Fredag temat Agenda 2030 och komplexa utmaningar.
  • Inkludera Mera - Tillsammans för barn och unga

    Online Hur kan vi få fler ungdomar att gå ut grundskolan?
    Genom att hjälpas åt.

    En av fyra ungdomar går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Det behöver vi ändra på tillsammans. Det handlar om en komplex utmaning som kräver både breda och specifika insatser, både i skolan och i samhället. Målet är att tillsammans skapa ett tryggt och hållbart samhälle där varje barn och ungdom ges förutsättningar att uppnå sin fulla potential.