Maincontent

Kontakta oss i processtödet

Processtödet ansvarar för att leda och samordna det operativa arbetet och verka för att Samhällskontraktet är en samverkansarena som erbjuder stöd för kreativt arbete i syfte i att tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar.

Emma Mossberg, processledare

Du kommer i kontakt med Emma i de flesta situationer då hon leder, koordinera och fördelar arbetet på uppdrag av styrelsen. Hon är verksamhetsledare för Samhällskontraktet.

Marianne Kiiskilä, biträdande processledare

I Samhällskontraktet kommer du främst i kontakt med Marianne kopplat till fokusområde Välmående och självständiga äldre. Hon är även huvudansvarig för den strategiska kommunikationen och arbetar också operativt med event, webben, sociala medier och livesändningar.

Linnéa Rönnquist,
processledare innovation och design

Du kommer i kontakt med Linnea främst kopplat till fokusområde Alla barn och unga lyckas då hon leder arbetet inom fokusområdet. Hon har även ett särskilt ansvar för att utveckla Samhällsforum och Samhällslabbet tillsammans med Petra.

Petra Edoff,
processledare innovation och design

Du kommer i kontakt med Petra främst kopplat till fokusområde Välmående och självständiga äldre då hon leder arbetet inom fokusområdet. Hon har även ett särskilt ansvar för att tillsammans med Linnea utveckla Samhällsforum och Samhällslabbet.

Eric Svanelöv,
processledare forskning och utbildning

I Samhällskontraktet träffar du Eric i Samhällsakademin som han bygger upp, ansvarar för och leder. Hans arbete omfattar bland annat att binda ihop forskning med kommunernas verksamheter, att involvera studenter i utmaningsdrivna projekt och säkra kompetensutveckling för medarbetare inom Samhällskontraktets fält.

Anders Wikström, actionbaserad följeforskare

I Samhällskontraktet träffar du Anders i egenskap av actionbaserad följeforskare vilket betyder att han beforskar processerna inom Samhällskontraktet och löpande bidrar till utveckling av verksamheten.

Karin Axelsson, actionbaserad följeforskare

I Samhällskontraktet träffar du Karin i egenskap av actionbaserad följeforskare vilket betyder att hon beforskar processerna inom Samhällskontraktet och löpande bidrar till utveckling av verksamheten.

Jonas Stier, vetenskaplig ledare

Jonas bidrar till att kvalitetssäkra och utveckla Samhällskontraktets vetenskapliga verksamhet.

Alexandra Björkström, projektledare ekonomi

 Ansvarar för ekonomisk uppföljning och redovisning av Samhällskontraktets ekonomi och projekt.