Maincontent

Kontakta oss i processtödet

Processtödet ansvarar för att leda och samordna det operativa arbetet och verka för att Samhällskontraktet är en samverkansarena som erbjuder stöd för kreativt arbete i syfte i att tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar.

Emma Mossberg, processledare

Emma Mossberg leder, koordinerar och fördelar arbetet inom Samhällskontraktet på uppdrag från styrelsen och har arbetsledande roll för medarbetare inom processtödet.  

Marianne Kiiskilä, biträdande processledare

Marianne Kiiskilä utvecklar och stärker den strategiska kommunikationen, planerar och faciliterar event och utvecklar digital infrastruktur för delaktighet, involvering och lärande.

Johannes Wretljung Persson, processledare forskning och utbildning

Huvudansvar för verksamheten inom Samhällsakademin, infattande bland annat att leda uppbyggnaden av verksamheten, aktivitetsplan, budget inom givna ramar och uppföljning.

Magnus Hoppe,
Samverkans- och utbildningskoordinator, Samhällsakademin

Magnus Hoppe faciliterar den kompetensutveckling som behövs som stöd till Samhällslabbets verksamhet. Han utforskar och utvecklar utbildning och studenters involvering i Samhällskontraktet och bevakar och utvärderar forskningsutlysningar. Han har även uppdrag att knyta samman, utveckla och sprida forskning som sker på MDH med arbetet inom Samhällskonraktets fokusområden.

Processledare innovationsledning

Huvudansvar för verksamheten inom Samhällslabbet, infattande bland annat att leda uppbyggnaden av verksamheten, aktivitetsplan, budget inom givna ramar och uppföljning. Arbetar utifrån ISO56002 med att leda och styra initiativ för innovation samt vägleda partnerna till effektiva innovationsarbete. 

Processledare Tjänstedesign

Huvudansvar för verksamheten inom Samhällsforum, infattande bland annat att leda uppbyggnaden av verksamheten, aktivitetsplan, budget inom givna ramar och uppföljning.Leder och genomför tjänste/service design-arbete i viktiga utforskande samtal och testar och prototypar i nya innovationsprojekt.

Niklas Huss, Strategiskt innovationsstöd

Strategiskt stöd i utveckling av ledning och styrning. Strategiskt och operativt bidra till att utveckla och etablera innovationsprocesser och innovationsverktyg och i framtagande av idéer, lösningar, koncept och piloter. Han bistår även med facilitering i innovationsprocesser under året och bidrar aktivt vid prioriterade event

Anders Wikström, actionbaserad följeforskare

Anders Wikström faciliterar workshops och andra aktiviteter inom relevanta områden. Han följeforskar i utvecklingsfrämjande anda och bidrar till verksamheten i de tre funktionerna.

Karin Axelsson, actionbaserad följeforskare

Karin Axelsson faciliterar workshops och andra aktiviteter inom relevanta områden. Hon följeforskar i utvecklingsfrämjande anda och bidrar till verksamheten i de tre funktionerna.

Camilla Schauman, projektledare ekonomi

 Ansvarar för ekonomisk uppföljning och redovisning av Samhällskontraktets ekonomi och projekt.