Maincontent

Kontakta oss i processtödet

Processtödet ansvarar för att leda och samordna det operativa arbetet och verka för att Samhällskontraktet är en samverkansarena som erbjuder stöd för kreativt arbete i syfte i att tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar.

Emma Mossberg, processledare

Emma Mossberg leder, koordinerar och fördelar arbetet inom Samhällskontraktet på uppdrag från styrelsen och har arbetsledande roll för medarbetare inom processtödet.  

Marianne Kiiskilä, biträdande processledare

Marianne Kiiskilä utvecklar och stärker den strategiska kommunikationen, planerar och faciliterar event och utvecklar digital infrastruktur för delaktighet, involvering och lärande.

Jimmy Larsson, projektledare Samhällslabbet

Jimmy Larsson utvecklar och tillhandahåller en infrastruktur för delaktighet och involvering i Samhällslabbet och säkerställer att idéer och koncept/prototyper tas fram samt att piloter genomförs.  

Magnus Hoppe,
Samverkans- och utbildningskoordinator, Samhällsakademin

Magnus Hoppe faciliterar den kompetensutveckling som behövs som stöd till Samhällslabbets verksamhet. Han utforskar och utvecklar utbildning och studenters involvering i Samhällskontraktet och bevakar och utvärderar forskningsutlysningar. Han har även uppdrag att knyta samman, utveckla och sprida forskning som sker på MDH med arbetet inom Samhällskonraktets fokusområden.

Jonas Welander,

Samverkans- och utbildningskoordinator, Samhällsakademin

Jonas Welander faciliterar den kompetensutveckling som behövs som stöd till Samhällslabbets verksamhet. Han utforskar och utvecklar utbildning och studenters involvering i Samhällskontraktet och bevakar och utvärderar forskningsutlysningar. Han har även uppdrag att knyta samman, utveckla och sprida forskning som sker på MDH med arbetet inom Samhällskonraktets fokusområden.

Camilla Schauman, projektledare ekonomi

 Ansvarar för ekonomisk uppföljning och redovisning av Samhällskontraktets ekonomi och projekt. Hon utvecklar och ansvarar även för vissa administrativa uppgifter kopplat till Samhällskontraktets ledning och styrning och är stöd i direktupphandlingar. 

Mait Walderlo, projektledare Samhällsforum och
FoU-programmet

Mait Walderlo är projektledare som tillhandahåller en arena för demokratisk dialog för utmaningar inom Samhällskontraktets fokusområden. Faciliterar och möjliggör sortering, analys och prioritering av komplexa utmaningar som hanteras av Samhällskontraktet inom ramen för fokusområdena.  Mait ansvarar även för FoU-programmet Lärarprofessionen i framtidens förskola och skola.