Maincontent

Kontakta oss i processtödet

Processtödet ansvarar för att leda och samordna det operativa arbetet och verka för att Samhällskontraktet är en samverkansarena som erbjuder stöd för kreativt arbete i syfte i att tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar.

Emma Mossberg, processledare

Du kommer i kontakt med Emma i de flesta situationer då hon leder, koordinera och fördelar arbetet på uppdrag av styrelsen. Hon är verksamhetsledare för Samhällskontraktet.

Marianne Kiiskilä, biträdande processledare

I Samhällskontraktet kommer du främst i kontakt med Marianne kopplat till fokusområde Välmående och självständiga äldre då hon leder arbetet inom fokusområdet tillsammans med Åsa. Hon är även huvudansvarig för den strategiska kommunikationen och arbetar också operativt med webben, sociala medier och livesändningar.

Processledare innovationsledning

I Samhällskontraktet kommer du främst i kontakt med Åsa kopplat till fokusområde Välmående och självständiga äldre då hon leder arbetet inom fokusområdet tillsammans med Marianne. Hon har även ett särskilt ansvar för att utveckla Samhällsforum och Samhällslabbet tillsammans med Linnéa.

Processledare innovation och design

Du kommer i kontakt med Linnea främst kopplat till fokusområde Alla barn och unga lyckas då hon leder arbetet inom fokusområdet. Hon har även ett särskilt ansvar för att utveckla Samhällsforum och Samhällslabbet tillsammans med Åsa.

Anders Wikström, actionbaserad följeforskare

I Samhällskontraktet träffar du Anders i egenskap av actionbaserad följeforskare vilket betyder att han beforskar processerna inom Samhällskontraktet och löpande bidrar till utveckling av verksamheten.

Karin Axelsson, actionbaserad följeforskare

I Samhällskontraktet träffar du Karin i egenskap av actionbaserad följeforskare vilket betyder att hon beforskar processerna inom Samhällskontraktet och löpande bidrar till utveckling av verksamheten.

Camilla Schauman, projektledare ekonomi

 Ansvarar för ekonomisk uppföljning och redovisning av Samhällskontraktets ekonomi och projekt.