Maincontent

Kontakta oss i processtödet

Processtödet ansvarar för att leda och samordna det operativa arbetet och verka för att Samhällskontraktet är en samverkansarena som erbjuder stöd för kreativt arbete i syfte i att tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar.

Emma Mossberg, processledare

Du kommer i kontakt med Emma i de flesta situationer då hon leder, koordinera och fördelar arbetet på uppdrag av styrelsen. Hon är verksamhetsledare för Samhällskontraktet.

Marianne Kiiskilä, biträdande processledare

Förutom genom Samhällshubben kommer du i kontakt med Marianne i alla våra events som hon producerar, till exempel Inkludera Mera och Framtidsarenorna. Hon är även huvudansvarig för den strategiska kommunikationen och arbetar också operativt med webben, sociala medier och livesändningar.

Johannes Wretljung Persson, processledare forskning och utbildning

Du träffar Johannes i Samhällsakademin som han bygger upp, ansvarar för och leder. Hans arbete omfattar bland annat att binda ihop forskning med kommunernas verksamheter, att involvera studenter i utmaningsdrivna projekt och säkra kompetensutveckling för medarbetare inom Samhällskontraktets fält.

Magnus Hoppe,
Samverkans- och utbildningskoordinator, Samhällsakademin

I Samhällskontraktet kommer du främst i kontakt med Magnus i Samhällsakademin där han hjälper oss att involvera och koppla samman studenter och forskning på MDU med Samhällskontraktets fokusområden.

Processledare innovationsledning

I Samhällskontraktet kommer du främst i kontakt med Åsa kopplat till fokusområde Nära vård då hon leder arbetet inom fokusområdet. Hon har även ett särskilt ansvar för att utveckla Samhällsforum och Samhällslabbet tillsammans med Linnéa.

Processledare Tjänstedesign

Du kommer i kontakt med Linnea främst kopplat till fokusområde Skolresultat då hon leder arbetet inom fokusområdet. Hon har även ett särskilt ansvar för att utveckla Samhällsforum och Samhällslabbet tillsammans med Åsa.

Niklas Huss, Strategiskt innovationsstöd

I Samhällskontraktet träffar du Niklas när han leder innovationsprocesser vid våra olika events och arenor. Han är också vårt trygga stöd när vi utvecklar innovationsprocesser och han hjälper oss med allt från idéer, koncept, piloter och lösningar.

Anders Wikström, actionbaserad följeforskare

I Samhällskontraktet träffar du Anders i egenskap av actionbaserad följeforskare vilket betyder att han beforskar processerna inom Samhällskontraktet och löpande bidrar till utveckling av verksamheten.

Karin Axelsson, actionbaserad följeforskare

I Samhällskontraktet träffar du Karin i egenskap av actionbaserad följeforskare vilket betyder att hon beforskar processerna inom Samhällskontraktet och löpande bidrar till utveckling av verksamheten.

Camilla Schauman, projektledare ekonomi

 Ansvarar för ekonomisk uppföljning och redovisning av Samhällskontraktets ekonomi och projekt.