Maincontent

Inkludera Mera Tillsammans för barn och unga

Hur kan vi få fler ungdomar att gå ut grundskolan?
Genom att hjälpas åt.

En av fyra ungdomar går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Det behöver vi ändra på tillsammans. Det handlar om en komplex utmaning som kräver både breda och specifika insatser, både i skolan och i samhället. Målet är att tillsammans skapa ett tryggt och hållbart samhälle där varje barn och ungdom ges förutsättningar att uppnå sin fulla potential.