Maincontent

INTRANÄT

Processtöd

Processtödet ansvarar för att leda och samordna det operativa arbetet. De verkar även för att Samhällskontraktet är en samverkansarena som erbjuder stöd för kreativt arbete, i syfte att tillsammans lösa samhällsutmaningar.