Maincontent

INTRANÄT

Core Team – Alla barn och unga lyckas

Core Teams uppdrag är att vara beredningsgrupp till styrelsen och arbetar operativ för vår verksamhet.

Aktuellt

Framtidens utmaningsdrivna utbildning

Samhällskontraktet utvecklar just nu ett initiativ inom ramen för utmaningsdriven utbildning där studenter från MDU får möjlighet att arbeta nära verksamheter i kommunen. Utformningen av initiativet leds av doktoranden Johannes Finnman i nära samarbete med Skultuna kommundel.

Zetterberggymnasium pionjärer med ny pedagogisk modell

Under 2023 initierade Zetterberggymnasium, i samarbete med Samhällskontraktet, forskningsprojektet Spiral of Inquiry (SoI) för att utforska nya metoder i utbildningen.

Mikro-handlingar - Nyckeln till att tackla komplexa utmaningar?

Under hösten har initiativet ’Demokratisk Infrastruktur: för och med barn och unga’ använt sig av redskapet mikro-handlingar för att direkt komma till handling och samtidigt utforska och lära mer om vad som händer i systemet.

Representanter

Core Team

Lina Axelsson Kihlblom, Eskilstuna kommun

Fredrik Karlsson, Eskilstuna kommun

Magnus Minh Gustavsson, Eskilstuna kommun

Åsa Lundqvist, Västerås stad

Erik Johansson, Västerås stad

Lenny Hallgren, Västerås stad

Per-Inge Hellman, Västerås stad

David Carlsson, MDU

Processtöd

Processtödet ansvarar för att leda och samordna det operativa arbetet och verka för att Samhällskontraktet är en samverkansarena som erbjuder stöd för kreativt arbete i syfte att tillsammans lösa samhällsutmaningar.