Maincontent

INTRANÄT

Core Team – Alla barn och unga lyckas

Core Teams uppdrag är att vara beredningsgrupp till styrelsen och arbetar operativ för vår verksamhet.

Aktuellt

Testbädd Årby och Frösunda: Förbättrad Samverkan och Invånarnytta

Invånarnyttan är stor när samverkansuppdraget mellan kommunala förvaltningar i Årby och Fröslunda permanentas efter framgångsrika år som projekt.

Öppen verkstad – Att våga förebygga

Vi avslutade vår sista träff innan sommaren med en inspirerande öppen verkstad på temat "Att våga förebygga". Under denna verkstad delade Per-Inge Hellman, enhetschef för hållbarhetsenheten i Västerås stad, och Karin Sällberg, enhetschef på förebyggarcentrum, sina insikter om vikten av främjande och förebyggande arbete.

Lärande över initiativen i ’Alla barn och unga lyckas’

Deltagarna i portföljen 'Alla barn och unga lyckas' samlades nyligen för att djupgående reflektera över sina gemensamma framsteg och utmaningar.

Representanter

Core Team

Lina Axelsson Kihlblom, Förvaltningschef, Barn och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun

Fredrik Karlsson, Gymnasiechef, Barn och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun

Magnus Minh Gustavsson, Förvaltningschef, Arbetsmarkand och vuxenutbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun

Anna Johansson, Trf. förvaltningsdirektör, avdelningschef avdelningen för ekonomi och stadsvetenskap MDU

Maria Lindh, Trf. förvaltningsdirektör, Barn och utbildningsförvaltningen, Västerås stad

Henric Sjöblom, Förvaltningsdirektör, Skultuna kommundelsförvaltning, Västerås stad

Peter Boudin, Förvaltningsdirektör, Individ och familjeförvaltningen, Västerås stad

Maria Harder Forskningsledare, akademin för hälsa, vård och välfärd, MDU

Per-Inge Hellman, Hållbarhetschef, Västerås stad

David Carlsson, Akademichef, akademin för utbildning, kultur och kommunikation,MDU

Processtöd

Processtödet ansvarar för att leda och samordna det operativa arbetet och verka för att Samhällskontraktet är en samverkansarena som erbjuder stöd för kreativt arbete i syfte att tillsammans lösa samhällsutmaningar.