Maincontent

INTRANÄT

Styrelse

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2024 Pdf, 125.6 kB.

Verksamhetsplan 2023 Pdf, 127.3 kB.

Verksamhetsplan 2022 Pdf, 106.5 kB.

Verksamhetsplan 2021 Pdf, 227.3 kB.

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2019 Pdf, 307.1 kB.

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2016 Word, 212.2 kB.

Verksamhetsplan 2015 Pdf, 342.6 kB.

Verksamhetsplan 2014 Pdf, 313.3 kB.

Verksamhetsplan 2013 Pdf, 388 kB.

Verksamhetsplan 2012 Pdf, 142 kB.

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2010 Pdf, 1.2 MB.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022 Pdf, 1.1 MB.

Verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 7.3 MB.

Verksamhetsberättelse 2020 Pdf, 1.1 MB.

Verksamhetsberättelse 2019 Pdf, 1 MB.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Uppdrag

Styrelsen har i uppdrag att upprätta övergripande visioner och mål, förankra dessa i respektive organisation, samt se till att Samhällskontraktets mål uppfylls. Styrelsen beslutar om prioriterade områden och sätter upp ramarna för de olika verksamhetsområdena.

Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs och att budgetramarna hålls. Styrelsen ska aktivt arbeta för att rekrytera nya samverkansparter till Samhällskontraktet.

Styrelsen utser själv sin ordförande.

Styrelsens representanter

Ordförande:

Helene Öhrling, Västerås stad | E-post: helene.ohrling@vasteras.se

Ledamöter:

Per-Inge Hellman, Västerås stad | E-post: Per-Inge.Hellman@vasteras.se

Tommy Malm, Eskilstuna kommun | E-post: tommy.malm@eskilstuna.se

Anna Giotas Sandquist, Eskilstuna kommun | E-post: anna.giotas-sandquist@eskilstuna.se

Martin Hellström, MDU | E-post: martin.hellstrom@mdu.se

Anna Letterstål, MDU | E-post: anna.letterstal@mdu.se