Maincontent

INTRANÄT

Styrelse

Uppdrag

Styrelsen har i uppdrag att upprätta övergripande visioner och mål, förankra dessa i respektive organisation, samt se till att Samhällskontraktets mål uppfylls. Styrelsen beslutar om prioriterade områden och sätter upp ramarna för de olika verksamhetsområdena.

Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs och att budgetramarna hålls. Styrelsen ska aktivt arbeta för att rekrytera nya samverkansparter till Samhällskontraktet.

Styrelsen utser själv sin ordförande.

Styrelsens representanter

Ordförande:

Helene Öhrling, Västerås stad | E-post: helene.ohrling@vasteras.se

Ledamöter:

Per-Inge Hellman, Västerås stad | E-post: Per-Inge.Hellman@vasteras.se

Tommy Malm, Eskilstuna kommun | E-post: tommy.malm@eskilstuna.se

Anna Giotas Sandquist, Eskilstuna kommun | E-post: anna.giotas-sandquist@eskilstuna.se

Martin Hellström, MDU | E-post: martin.hellstrom@mdu.se

Anna Letterstål, MDU | E-post: anna.letterstal@mdu.se