Maincontent

Event i Samhällsforum

Samhällsforum erbjuder ett forum där vi tillsammans skapar dialog, kunskapsutbyte och inspiration som inkluderar och engagerar. Här kan du ta del av våra tidigare event.
Våra kommande event ser du under aktiviteter.

Studiosändning om hälso- och välfärdsteknik

En direktsänd timme där vi satt i hälso- och välfärdstekniken i ett sammanhang. Vi pratade om den transformation vi är mitt uppe i vad som gäller vården och omsorgen, de kompetenser det kommer at kräva, forskningens roll och om innovation.

Konferens HV3D Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

Ta del av värdefull information om hur man bäst implementerar välfärdsteknik i din organisation och vilka värden vad gäller exempelvis trygghet, aktivitet, självständighet, funktion, delaktighet, livskvalitet och välbefinnande dessa kan ge.

Se Inkludera Mera 2021 igen

Ta del av hela programserien Inkludera Mera 2021 som i år tog ett brett grepp kring Samhällskontraktets fokusområden Skolresultat och Nära Vård inklusive välfärdsteknik.

Inkludera Fredag

Hur kan vi arbeta på nya sätt för att förstå och lösa samhälleliga utmaningar idag och i framtiden? Hur ser vi till att innovation och samverkan skapar nytta för samhället? Välkommen till Inkludera Fredag!

Välfärdsteknik i Virustider

Välfärdsteknik i Virustider är programmet där vi ger tips, råd och kunskap om tekniska och digitala hjälpmedel som underlättar vardagen speciellt för den som är lite äldre.

Se föreläsning om Fik@rummet

Petra Heideken Wågert, docent i fysioterapi vid Mälardalens högskola, berättar om projektet Fik@rummet som utvecklar och testar välfärdsteknik som ska minska äldres sociala isolering och upplevda ensamhet.

Se alla program i Inkludera Mera serien 2020

Ta del av hela programserien Inkludera Mera 2020 som i år tog ett brett grepp kring barn och ungas livsvillkor, hälsa och skolresultat och sändes i form av ett antal TV-program med gäster i studion och förinspelade reportage.

Föreläsning om forskning och evidens på Hjälpmedelscentrum i Västerås

På Hjälpmedelscentrum i Västerås anordnades en utbildningsdag i november 2020 med fokus på forskning och evidens som ett första steg i att öka kompetensen och förståelsen kring forskning och evidens hos medarbetarna.