Maincontent

Event i Samhällsforum

Samhällsforum erbjuder ett forum där vi tillsammans skapar dialog, kunskapsutbyte och inspiration som inkluderar och engagerar. Här kan du ta del av våra tidigare event.

Se Inkludera Mera 2021 - Tillsammans för barn och unga igen

Årets första Inkludera Mera lyfte många olika perspektiv på Samhällskontraktets fokusområde: skolresultat. Med bla Kristina Bähr, specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, Katarina Bälter professor folkhälsa, Elin Spector trainee manager ABB, ungdomar och många andra kunniga personer som gemensamt arbetar för barns bästa.

Inkludera Fredag

Inkludera Fredag kommer att vara ett öppet forum som sändes varannan fredag under våren. Innehållet baseras dels på intervjuer med tankeledare inom relevanta områden och på delaktighet.

Välfärdsteknik i Virustider

Välfärdsteknik i Virustider är programmet där vi ger tips, råd och kunskap om tekniska och digitala hjälpmedel som underlättar vardagen speciellt för den som är lite äldre.

Fik@rummet

Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering,nedsatt fysisk och psykisk hälsa,sämre livskvalitet och död i förtid. Både för individen och för samhället är det därför oerhört viktigt att motverka ensamhet. Syftet med projektet är att utveckla och testa en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet.

Se alla program i Inkludera Mera serien 2020

Ta del av hela programserien Inkludera Mera 2020 som i år tog ett brett grepp kring barn och ungas livsvillkor, hälsa och skolresultat och sändes i form av ett antal TV-program med gäster i studion och förinspelade reportage.

Föreläsning om forskning och evidens på Hjälpmedelscentrum i Västerås

På Hjälpmedelscentrum i Västerås anordnades en utbildningsdag i november 2020 med fokus på forskning och evidens som ett första steg i att öka kompetensen och förståelsen kring forskning och evidens hos medarbetarna.