Maincontent

Fokusområde Alla barn och unga lyckas

Alltför många av våra barn och unga upplever ohälsa, brist på trygghet och klarar inte av skolan. Vi vet godkända betyg i skolan är en avgörande faktor i att klara av livet.

När det gäller ambitionen att 'alla barn och unga lyckas' tittar vi på de faktorer som bidrar till förbättrade skolresultat och i slutändan möjligheten att uppnå sin fulla potential genom hela livet. Det handlar inte enbart om hur själva skolan fungerar, utan om hur vi kan skapa förutsättningar för våra barn och unga att klara skolan, känna sig trygga och må bra. Vi måste tillsammans, över gränser och ibland i helt nya konstellationer, arbeta för att säkerställa att våra barn och unga får jämlika förutsättningar till hälsa, trygghet och lärande. Här kan du läsa mer om våra initiativ som är på gång inom utmaningsområde 'alla barn och unga lyckas'.

Testbädd Drömfabriken

I Skultuna pågår en transformation av den nuvarande Persboskolan. Från att primärt har varit en skola, kommer en ny invånararena för lärande, utveckling och välbefinnande att växa fram. Arenan har fått namnet Drömfabriken.

Physical literacy

Samhällskontraktet samarbetar med Eskilstuna kommun, RFSISU och Region Sörmland kring hur förändringar i det fysiska rummet och pedagogiken kan främja physical literacy.

Demokratisk infrastruktur för och med barn och unga

Tänk dig en värld där ungdomar har en stark röst och verklig möjlighet att påverka de samhällen de lever i. Detta är en värld där demokratin stärks och det finns tillit till våra offentliga verksamheter och syftet med initiativet ”Stärka kommuners arbete kring ungas deltagande”.

Öppen verkstad Alla klarar skolan

Samhällskontraktet har börjat utforska och testa hur ett co-work kan skapas för personer som arbetar med samma samhällsmål.