Maincontent

Fokusområde Alla barn och unga lyckas

Alltför många av våra barn och unga upplever ohälsa, brist på trygghet och klarar inte av skolan. Vi vet att just att få godkända betyg i skolan är en avgörande faktor i att klara av livet.

När det gäller ambitionen att 'alla barn och unga lyckas' tittar vi på de faktorer som bidrar till förbättrade skolresultat och i slutändan möjligheten att uppnå sin fulla potential genom hela livet. Det handlar inte enbart om hur själva skolan fungerar, utan om hur vi kan skapa förutsättningar för våra barn och unga att klara skolan, känna sig trygga och må bra. Vi måste tillsammans, över gränser och ibland i helt nya konstellationer, arbeta för att säkerställa att våra barn och unga får jämlika förutsättningar till hälsa, trygghet och lärande. Här kan du läsa mer om våra initiativ som är på gång inom utmaningsområde 'alla barn och unga lyckas'.

‘ALLA KLARAR SKOLAN’ - en missionsorienterad forumserie

Att säkerställa att ‘alla klarar skolan’ är en komplex samhällsutmaning som kräver strategisk samverkan och samproduktion mellan offentlig och privat sektor så väl som civil samhälle och invånare. Det har blivit tydligt att en gemensam riktning är avgörande för att få den typen av samarbete att leda till förändring. Missions orienterade innovation är ett arbetssätt som kan skapa dessa förutsättningar och dess metodik har visat sig kunna skapa kraften för storskalig förändring i samhället; det som ibland kallas för transformation.

Cornerstone indicators

Vad är ett välmående Skultuna och hur kan vi skapa indikatorer som visar att samhällsutveckling rör sig i den riktningen? Hur kan dessa indikatorer samtidigt vara intuitiva och relaterbara för vem som helst i Skultuna? Det är detta som initiativet Cornerstone Indicators handlar om.

Öppen verkstad Alla klarar skolan

Samhällskontraktet har börjat utforska och testa hur ett co-work kan skapas för personer som arbetar med samma samhällsmål.

Drömfabriken

I Skultuna pågår en transformation av den nuvarande Persboskolan. Från att primärt har varit en skola, kommer en ny invånararena för lärande, utveckling och välbefinnande att växa fram. Arenan har fått namnet Drömfabriken. Samhällskontraktet samverkar med Skultuna Kommundelsförvaltning för att säkerställa barnens och de ungas medverkan i skapandet av Drömfabriken.

Physical literacy

Rörelseförståelse skapar förutsättningar för barn och unga att kunna vara aktiva deltagare i samhället samtidigt som det minskar vårt stillasittande. Hur kan vi skala upp forskningen inom området?

Stärka kommunens arbete kring ungas delaktighet

Tänk dig en värld där ungdomar har en stark röst och verklig möjlighet att påverka de samhällen de lever i. Detta är en värld där demokratin stärks och det finns tillit till våra offentliga verksamheter och syftet med initiativet ”Stärka kommuners arbete kring ungas deltagande”.

Studentcoacher

Initiativet "Studentcoacher" syftar till att motivera unga i Västerås och Eskilstuna att studera vidare och förverkliga sina drömmar.