Maincontent

Innovation med människan i centrum

Att våga testa nytt

Samhällskontraktet finns för att lösa komplexa utmaningar så att invånare ges förutsättningar att nå sin fulla potential genom hela livet. För att möta dagens och framtidens utmaningar behöver vi skapa nya lösningar tillsammans. Hur innoverar vi med människan i centrum?

Forskning visar att många medarbetare i offentliga organisationer känner sig begränsade och inte tillåts vara så innovativa som de skulle vilja vara. De upplever att de inte har så stora möjligheter att agera på idéer, att det är låg nivå av förnyelse och att fokus oftast ligger på att minimera risker framför att våga testa nytt och göra mer och bättre av det man redan gör istället för att förnya. På den här sidan delar vi med oss av inspiration, kunskap och verktyg.

Så lyckas du!

Få inspiration kunskap
Ta del av kunskap experttips
Ta del av kunskap Samhällshubben


Filmklipp på ämnet

Ta del av intressanta och relevanta filmklipp nedan.

Människan i centrum för att lyckas med innovation (38 sekunder)

Hur skapar vi innovation (1 minut 3 sekunder sekunder)

Innovation - ett virus, förankring i högsta ledning avgörande
(1 minut 36 sekunder)

Medarbetare utmanas för lite (38 sekunder)

Ritualer, metaforer och symboler skapar förutsättnigar för innovation (1 minut 31 sekunder)

Utan engagemang och kunskap ingen innovation
(1 minut 24 sekunder)

Så blir vi innovativa

Möt Anders Wikström, innovationsledare och entreprenör och Niklas Huss, tidigare innovationschef med bred praktisk erfarenhet, i ett samtal om hur vi får innovation att hända. De delar med sig av forskningsresultat och insikter samt utmanar oss att våga möta på nya sätt och engagera medarbetare i mycket större utsträckning. Läs mer här.

Varför behöver vi mäta på nya sätt

Möt Linnea Rönnquist som är strategisk designer på Dark Matter Labs och arbetar globalt med progressiva universitet, regeringar och aktörer för att vässa kunskapen kring hur vi kan mäta och förstå komplexitet. Läs mer här.

Workshop & lärmaterial

Här hittar du mer information om Samhällskontraktets arbete med innovation med människan i centrum. Här kan du få en introduktion till olika design metoder, ta del av korta klipp med diskussionsmaterial och här samlar vi länkar som du kan ha nytta av i din organisation.

Engagera dig

Samhällshubben är vår digitala innovationsplattform där vi bjuder in medarbetare och invånare att bidra in i våra aktuella utmaningar. Samhällskontraktet har två fokusområden: Alla barn och unga lyckas och Välmående och självständiga äldre. Dessa bryter vi ner i utmaningar som vi tillsammans utforskar och hittar nya lösningar på. Tillsammans skapar vi förändring!