Maincontent

MDH, Eskilstuna och Västerås kraftsamlar för att lösa framtidens utmaningar

18 november signerade Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad ett omfattande avtal i en gemensam satsning på att lösa framtidens samhällsutmaningar. Samhällskontraktet är en unik samverkansarena där forskare, offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och invånare möts för att tillsammans hitta lösningar på komplexa frågor.

Samarbetet som har funnits sedan 2009 får nu en fyraårig förlängning och ska i ny tappning hantera två utpekade frågor: Skolresultat samt Nära Vård inklusive välfärdsteknik.

- Nu går vi in i en ny avtalsperiod där högskolan och kommunerna kraftsamlar för att skapa lösningar på några av våra mest prioriterade samhällsutmaningar. Utmaningar vi måste arbeta med tillsammans, över gränser och på helt nya innovativa sätt, säger Helene Öhrling, stadsdirektör Västerås stad och ordförande i Samhällskontraktets styrelse.

När det gäller Skolresultat hanteras det som en komplex utmaning som berör flera områden som hälsa, livssituation och skolsituation. Likaså när det gäller Nära vård inklusive välfärdsteknik som handlar om hur vi får välmående invånare, hur vi kan arbeta proaktivt med hälsa och hur vi kan möta den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning.

Det nya avtalet gäller för 2022-2025 och innebär en satsning på totalt 10 miljoner kronor per år från Eskilstuna kommun och Västerås stad samt 1,1 miljoner från MDH per år. Utöver det ska satsade medel växlas upp med minst 10 miljoner per år. Detta är utöver de resurser och den kompetens som parterna kommer bidra med i samverkansarenan.

På högskolan ser man positivt på att Samhällskontraktet förlängs.

– Jag är glad över att vi förlänger samarbetet med Eskilstuna kommun och Västerås stad. Genom långsiktiga samarbeten mellan akademin och våra kommuner i regionen kan vi tillsammans forma en mer hållbar framtid, säger Paul Pettersson, rektor på MDH.


Paul Pettersson (rektor MDH), Tommy Malm (kommundirektör Eskilstuna), Helene Öhrling (stadsdirektör Västerås)