Maincontent

Vi labbar för ungas inkludering

För att möta dagens och framtidens utmaningar behöver vi skapa nya lösningar tillsammans. Under vecka 14 kommer vi samla ett team med olika kompetenser under en vecka och tillsammans hitta lösningar för unga som varken arbetar eller studerar.

Samhällskontraktet finns för att lösa komplexa utmaningar så att invånare ges förutsättningar att nå sin fulla potential genom hela livet. För att möta dagens och framtidens utmaningar behöver vi skapa nya lösningar tillsammans. Under vecka 14 kommer vi samla ett team med olika kompetenser under en vecka och tillsammans hitta lösningar för unga som varken arbetar eller studerar.

På Mälardalens universitet pågår under veckan en Design Sprint. En Design Sprint utgår ifrån metoden Design Thinking och handlar om att öka din egen och din organisations innovationsförmåga. Det är en kraftfull metod för att på bara fem dagar gå från utmaning till ha byggt och testat en prototyp. En process som i andra fall pågår i månader eller år.

Dela dina tankar

I Sverige finns närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Unga som varken arbetar eller studerar, UVAS, är en särskilt utsatt grupp med högt behov av vård och omsorg.

Men vad är det som döljer sig bakom siffrorna? Vad är det som orsakar att så många ungdomar hamnar i ett utanförskap? För att få en djupare bild av utmaningen vill vi höra dina tankar. Vill du bidra med dina tankar och din erfarenhet, så skriv på vår klottervägg på nedre plan eller gå in på vår digitala innovationshubb Samhällshubben Länk till annan webbplats..

Tillsammans får vi saker att hända!