Maincontent

Dark Matter Labs och Samhällskontraktet - skapar nya nyckeltal

Under 2022 arbetar Samhällskontraktet med Dark Matter Labs och Katherine Trebeck i en internationell allians. Genom att kombinera berättelser från vardagen i Västerås och Eskilstuna med statistik skapas helt nya nyckeltal för att mäta systemförändringar.

Ambitionen är att ta dialogen från de ekonomiska arbetsrummen och ut till bussköerna, fiken och middagsborden för att på så sätt kunna skapa politisk efterfrågan, en gemensam riktning för att lösa samhällsutmaningar och förståelse för komplexiteten.

Nya modeller, processer och mättal

Linnea Rönnquist är strategisk designer på Dark Matter Labs och arbetar globalt med progressiva universitet, regeringar och aktörer för att vässa kunskapen kring hur vi kan mäta och förstå komplexitet.

Hon menar att om vi ska ta oss an komplexa samhällsutmaningar så behöver vi en massa olika kompetenser från många olika perspektiv.

”Om det är någonting som jag tror är centralt för oss alla är att vi lever i en tid av stor osäkerhet och av stor komplexitet. Och i omställningen vi står inför så kommer vi helt enkelt att behöva skapa nya processer och strukturer som tittar på samhället som sammanvävda system och ta oss an utmaningarna utifrån det. Processer och strukturer som inte bara försöker få oss att fungera utan faktiskt blomstra tillsammans!” - Linnea Rönnquist

Detta kräver nya modeller, processer och mättal för att vi ska lyckas vilket är något som Dark Matter Labs vill ta fram i samarbete med oss på Samhällskontraktet.