Maincontent

Lunchföreläsning om att möjliggöra lokal systemförändring med den världsledande experten Professor Laura Lee

Samhällskontraktet har det stora nöjet att bjuda in till en exklusiv lunchföreläsning med den kanadensiska Professorn Laura Lee om att möjliggöra lokal systemförändring.

Få VIP-biljett

Professor Lee är världsledande inom hur offentlig sektor, civilsamhälle, näringsliv och invånare kan arbeta tillsammans utifrån ett globalt systemperspektiv för att möjliggöra ett praktiskt förändringsarbete lokalt. Hon har tidigare varit akademichef på Carnegie Mellon University och byggt upp en design- och forskningskommission för det australiensiska parlamentet. Idag är professor Lee rådgivare till b.la. Europeiska Kommissionen och FN:s utvecklingsprogram. Utöver det sitter hon i flera styrelser och var 2021 utvald till Rockefeller Foundations prestigefulla residens i Belagio.

Under föreläsningen kommer Professor Lee berätta om hennes identifierade faser för ett hållbart förändringsarbete:

1) embracing global challenges,

2) empowering choices in co-creation och

3) enabling local systems change.

Hon kommer diskutera hur design, forskning, policy och praktik kan integreras i de tre faserna. Mer specifikt ges möjligheten att lära sig om det missionsorienterade angreppsättet, förändringshypoteser (Theory of Change), och platsens betydelse.

Du har nu chansen att knipa 1 av 5 VIP-biljetter!

Mejla en kort motivering om varför just du vill gå på föreläsningen till samhallskontraktet@mdu.se (senast den 30 maj). Föreläsningen äger rum klockan 12-13 den 1 juni på MDU i Eskilstuna.

Professor Laura Lee