Maincontent

Invånarinkludering i fokus: Samhällskontraktets framsteg med Cornerstone Indicators

För exakt ett år sedan valde RISE Cities att inkludera Samhällskontraktets initiativ "Cornerstone Indicators" som ett av de tolv ledande europeiska samverkansinitiativen. Efter åtta månaders intensivt arbete med samarbetspartners som Skultuna kommundelsförvaltning, Dark Matter Labs, The Wellbeing Economy Alliance och Mimer, har detta initiativ nu nått sin första stora milstolpe.

Ljusare framtid för stadsplanering och medborgarengagemang

I våras markerade den spektakulära Re*Leadership festivalen i Köpenhamn slutet på denna fas av projektet. Under evenemanget lyfte Cornerstone Indicators fram den potential och de insikter som samlats under initiativets gång. Flera städer, framstående forskare och innovatörer från hela Europa var närvarande för att lära sig mer om det pionjärarbete som bedrivits.

Kärnan i budskapet? Vikten av att involvera invånare i beslutsfattande processer, samt betydelsen av att noggrant välja vilka indikatorer vi använder för att mäta och därmed styra utvecklingen i våra städer.

Samhällskontraktet vill rikta ett stort tack till RISE Cities och BMW Foundation för deras ovärderliga stöd och för arrangemanget av detta initiativ. Ytterligare uppskattning går till Civocracy, Gehl, The School of System Change och Charles Landry, som alla bidragit med expertcoaching.

Ett speciellt omnämnande förtjänar Emily Harris från Dark Matter Labs, som har varit en drivande kraft bakom utvecklingen av Cornerstone Indicators. Harris tar nu med sig dessa insikter och verktyg till Skottland och Kanada. Stort tack även till Karin Erkers från Skultuna kommundelsförvaltning och Katarina Bilberg från Mimer för er outtröttliga engagemang och passion.

Med denna framgång i ryggen ser Samhällskontraktet nu fram emot att fortsätta sitt samarbete med alla inblandade parter, med sikte på en ljusare framtid för stadsplanering och medborgarengagemang.


RISE Cities att inkludera Samhällskontraktets initiativ "Cornerstone Indicators" som ett av de tolv ledande europeiska samverkansinitiativen