Maincontent

Ny Processledare för forskning och utbildning

Eric Svanelöv har fått i uppdrag att driva utvecklingen av forskning och utbildning inom Samhällskontraktet i linje med MDUs vision om att vara ett progressivt och samverkande universitet för en hållbar framtid.

Eric Svanelöv ny processledare för forskning och utbildning inom Samhällskontraktet.

 

Samhället står inför allt fler komplexa utmaningar och en ökad osäkerhet. Som ett nyblivet universitet ställer sig nu MDU frågan om hur akademin ska bli en relevant och stark samhällsaktör.

— Jag ser fram emot att driva utvecklingen i Samhällskontraktet där vi arbetar än mer med studenter, doktorander, forskare och lärare för att integrera forskning, utbildning och praktik för att skapa innovation med stark impact.

Eric är disputerad inom socialt arbete och har haft ett tydligt fokus på delaktighet och inkludering. Utöver sin forskning är Eric en erfaren och engagerad lärare.

— Vi arbetar nu också fram konkreta förslag på hur vi kan kompetensutveckla och stärka kapaciteten i våra kommuner och omliggande samhälle för att göra en hållbar och rättvis omställning.