Maincontent

Samhällskontraktet och Förnyelselabbet ingår partnerskap

Samhällskontraktet och Förnyelselabbet har nyligen undertecknat ett forskning och utvecklingsavtal. Samarbetet syftar till att öka kapaciteten för att processleda initiativ inom forskning, utbildning och innovation.

En strategisk allians

— Att vi etablerar ett partnerskap med Förnyelselabbet möjliggör att vi kan säkerställa en högkvalitativ strategisk design och innovationsprocess och samtidigt driva en mängd olika initiativ, säger verksamhetschef Emma Mossberg.

Samhällskontraktets uppdrag är att arbeta med systeminnovation i komplexa samhällsutmaningar. Detta görs i samarbete med invånare, civilsamhället och näringslivet.

Flera perspektiv och engagemang

Förnyelselabbets VD, Pia McAleenan, understryker vikten av att inkludera olika perspektiv för att fullt ut förstå en komplex utmaning.

- Det är en förutsättning med många perspektiv närvarande för att förstå vad en utmaning består av och därefter kunna testa många idéer som tillsammans kan skapa förändring i en gemensam riktning. Den typen av processer har vi sett skapar engagemang och då möjliggör vi systemförändring på riktigt, säger Pia McAleenan.

Ökat lärande och större påverkan

Samhällskontraktet och Förnyelselabbet har som gemensamt mål att hitta strukturer för att öka lärandet och effekten i Samhällskontraktet och inom parternas organisationer och nätverk. Ett lärande som på sikt kan inspirera fler organisationer och aktörer till att engagera sig i systeminnovation.

— På Förnyelselabbet är vi stolta över att nu kunna bidra med den erfarenhet vi har samlat på oss sedan 2016, säger Pia McAleenan.