Maincontent

Studenter från Mälardalens universitet arbetar med komplexa utmaningen ofrivilligt ensamma äldre

Genom att möta sju sakkunniga som arbetar i nära dialog med äldre i Västerås stad och Eskilstuna kommun, fick studenter från Teknikbaserat Socialt Entreprenörskap vid Mälardalens universitet en unik möjlighet att lära sig mer om utmaningar i kommunerna kopplat till ofrivillig ensamhet och därefter att praktisera idéutveckling och problemlösning i verkliga situationer.

Studenterna får en unik möjlighet att lära sig mer om utmaningar i kommunerna med stöd av sakkunniga från Västerås stad och Eskilstuna kommun.

 

Forskning har tydligt visat hur ensamhet negativt påverkar vår hälsa. Inom ramen för detta Minilab etablerar Samhällskontraktet en arena för samverkan mellan studenter och sakkunniga. Syftet är att tillsammans främja utvecklingen av hållbara och nyskapande lösningar på detta växande samhällsproblem. I slutändan är målet att hitta lösningar som förbättrar livskvaliteten för äldre och aktivt involverar dem i bekämpningen av ensamhet.