Maincontent

Studentmedarbetare rekryterad 

Samhällskontraktet växlar upp ambitionen om att engagera fler studenter i verksamheten. Blerim Salihi kommer fram till sommaren att ha hand om den digitala kommunikationen inom Samhällskontraktet.

Blerim Salihi, fotograf Jens Lasthein.


Närmast kommer Blerim från Stockholms universitet och har skrivit en kandidatexamen i media- och kommunikationsvetenskap om forskningskommunikation och relationen mellan professorers närvaro i media och universitetens relevans i samhället. Till våren skriver han sin andra kandidatuppsats i socialantropologi som handlar om offentligt anställdas relation mellan policy och praktik.

— Framtidens utmaningar kräver ett gemensamt språk över indelningar och bortom gränser som leder till gemensam handling. Samhällskontraktet är en modig verksamhet som samlar relevanta aktörer och professioner för att göra förflyttningar i en komplex samhällsförändring, säger Blerim.

Blerim har en bakgrund inom facilitering och att skapa möten över gränser på lokal, regional och nationell nivå i Sverige och utomlands. Projektledning och metodutveckling inom entreprenörskap, arbetsmarknadsfrågor och ungas delaktighet i samhället är ett axplock av hans erfarenheter.

—Jag känner mig förväntansfull att komma in och dela med mig av min expertis i och för detta, säger Blerim.

2024 satsar Samhällskontraktet på att engagera fler studenter; både som studentmedarbetare och där studenter erbjuds skriva uppsatser.

— Blerim är ett fantastiskt exempel på en student som vill utvecklas och som i sin tur utvecklar vår verksamhet. Vi har massor att lära av studenter som kommer direkt från en utbildning med aktuell kunskap, nya perspektiv och andra erfarenheter än det som finns hos oss, säger Emma Mossberg, verksamhetschef i Samhällskontraktet.