Maincontent

Spiral of Inquiry

Zetterberggymnasiet pionjärer med ny pedagogisk modell: Spiral of Inquiry

Som första skolan i Sverige att fullt implementera modellen Spiral of Inquiry, står Zetterberggymnasiet som en banbrytande förebild.

 

Under 2023 initierade Zetterberggymnasiet, i samarbete med Samhällskontraktet, ett följeforskningsinitiativ för att utforska nya metoder i utbildningen. Med fokus på 'Alla barn och unga lyckas', är målet att låta elever vara medskapare i sin lärmiljö och stärka deras relationer med vuxna både i och utanför skolan.

Spiral of Inquiry, som drivs tillsammans med forskare inom didaktik respektive inom artificiell intelligens samt lärare från Zetterberggymnasiet, uppmuntrar elever till aktivt deltagande och självständigt lärande. Modellen betonar även vikten av starka elev-lärarrelationer för att skapa en mer inkluderande och stödjande lärmiljö.

Som första skolan i Sverige att fullt implementera modellen Spiral of Inquiry, står Zetterberggymnasiet som en banbrytande förebild. Insikterna och erfarenheterna som samlas här kan bli värdefulla i arbete på andra skolor samt framtida utbildningsstrategier.