Maincontent

Framtidens måltidslösningar för seniorer tar form i Eskilstuna

I januari samlade Samhällskontraktet kommunmedarbetare, politiker, seniorer, näringslivsrepresentanter och frivilligsektorns aktörer för att delta i "Måltider och möten" labbet. Målet var att tillsammans identifiera och utveckla hållbara och inkluderande måltidslösningar som adresserar seniorers behov av både näringsriktig mat och sociala möten. Denna kreativa workshop resulterade i flera pilotprojekt som ska genomföras under 2024, med måltidsleveranser via Wolt som ett av de första stegen.

I pilotprojektet kommer 14 seniorer att uppleva friheten och bekvämligheten med att beställa måltider direkt till sin dörr.


Fyra koncept tog form under labbet men först ut att pilotas är "Måltidsleveranser till seniorer med Wolt", där 14 seniorer, i samarbete med SPF Seniorerna, kommer att uppleva friheten och bekvämligheten med att beställa måltider direkt till sin dörr. Från den 18 mars kommer dessa utvalda seniorer att få Wolt-krediter för att göra minst tre måltidsbeställningar per vecka, med målet att utforska och anpassa den digitala tjänsten till deras specifika behov.

Förväntningar och målsättningar

Syftet med detta pilotprojekt är att samla in insikter om hur digitala tjänster, som Wolt, kan anpassas för att bättre tjäna seniorernas unika behov och livsstil. Genom att aktivt involvera seniorer i utvärderingsprocessen, siktar kommunen på att skapa en mer inkluderande och tillgänglig måltidstjänst som främjar självständighet och socialt engagemang.

Framtida visioner och initiativ

Piloten syftar till att främja självständighet och öka digital inkludering bland seniorer. Genom att förbättra tillgången och användningen av digitala tjänster hoppas man kunna öka valfriheten och livskvaliteten för äldre.

Genom detta projekt strävar Wolt efter att förstå och anpassa sin service för att bättre möta
behoven hos en äldre målgrupp, samtidigt som man ger Eskilstuna kommun insikter och erfarenheter som kan vara värdefulla för framtida digitala inkluderingsinsatser.