Maincontent

Nu pilotas framtida måltidslösningar för Eskilstunas seniorer

I Eskilstuna tar man ett stort steg framåt med initiativet "Måltider och möten för seniorer", ett initiativ som syftar till att möta den växande äldre befolkningens behov av näringsrika måltider, ökad självständighet och stärkt gemenskap. Drivet av Samhällskontraktet, en samverkan mellan Eskilstuna kommun, näringslivet och civilsamhället, utforskar detta initiativ innovativa vägar för att förbättra livskvaliteten för stadens seniorer. Nu lanseras flera pilotprojekt som komibinerar näring med social samvaro.

En bildtext

Tre piloter

Ett 30-personers labb har arrangerats, där deltagare från kommunen, politiken, seniorgrupper, näringslivet och frivilligsektorn har samlat sina kunskaper och perspektiv. Syftet var att omvandla insamlade insikter till praktiska lösningar som främjar måltidsupplevelse, självständighet, och gemenskap bland seniorer. Den 5 mars kör första piloten igång.

Initiativ som testas

  1. Pilot med Wolt och SPF Seniorerna: Ett projekt där 15 seniorer får testa matleveranstjänster, inklusive beställningar av både färdiga måltider och matvaror, för att anpassa tjänsterna till seniorernas behov.
  2. Seniorrestaurangen: Ett initiativ där näringslivsaktörer driver en restaurang som fungerar som en mötesplats för seniorer, med aktiviteter och socialt umgänge. Projektet inkluderar även samarbete med studenter, forskare och andra experter för att stödja verksamheten.
  3. Pensionärernas bössa: Ett koncept för att leverera restaurangupplevelser till seniorer som inte kan besöka restauranger på egen hand. Projektet involverar näringslivsaktörer och privatpersoner som sponsrar middagar, skapande av en restaurangmiljö direkt på boendet.