Maincontent

Ungdomar involveras i syfte att bidra till meningsfull fritid

Projekt ACTION undersöker vilken betydelse meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Under hösten utförs en medborgarforskningsstudie där gymnasieungdomar involveras.

Nästa steg för ACTION-projektet

Under hösten planeras en medborgarforskningsstudie där projektgruppen kommer att involvera gymnasieungdomar för att utveckla verksamheten på en fritidsgård i syfte att bidra till meningsfull fritid, god hälsa och skolgång.

ACTION-projektet har även fått förstärkning då flera forskare har börjat arbeta inom projektet. Camilla Eriksson, lektor i folkhälsovetenskap. Andra medarbetare är Karl Asp, lektor i pedagogik och Christine Persson Osowski, lektor i folkhälsovetenskap. Projektgruppen samarbetar även med professor Abby King vid Stanford universitet som är gästprofessor till Alva Myrdals minne vid Mälardalens högskola (2020-21). Tillsammans med medarbetare på Stanford universitet arbetar projektgruppen även med att ta fram en kort animerad video om forskningen.


Projekt ACTION undersöker vilken betydelse meningsfull fritid har för att klara gymnasieskolan.


Färdigställande av resultat

Under hösten och vintern 2020 intervjuades gymnasieungdomar angående deras syn på betydelsen av meningsfull fritid och god hälsa för att kunna slutföra gymnasiet.Projektgruppen samlade även in data genom en enkät. Det insamlade materialet har nu sammanställts preliminärt. Resultatet av denna studie presenterades även av professor Katarina Bälter under ”Inkludera Mera” den 27 maj. Programmet går att se i efterhand här. Insamlade materialet ska bli en vetenskaplig artikel.

Här kan du läsa mer om projekt ACTION.