Maincontent

INTRANÄT

Interna nyheter

Här samlar vi generella nyheter för alla som arbetar inom Samhällskontraktet. • Öppen verkstad
  Vårens öppna verkstäder är satta. Tillfällena innebär att du, tillsammans med kollegor från olika sektorer, arbetar självständigt men sida vid sida. Detta främjar inte bara nätverkande, kunskapsutbyte, utan också livliga diskussioner om idéer som rör viktiga samhällsutmaningar.
  Läs hela nyheten >


 • Studenter genomför fältarbete hos Samhällskontraktet
  2024 växlar Samhällskontraktet upp sin ambition att involvera och engagera studenter i verksamheten. Mattias Loshak Snöbohm har gjort sitt fältarbete inom folkhälsovetenskap som ger oss nya, rika perspektiv in i verksamheten.
  Läs hela nyheten >


 • Laura Lee framhäver Samhällskontraktets roll som innovationsledare
  Laura Lee,  är seniora rådgivaren för Samhällskontraktet sedan ett år tillbaka, ger en insiktsfull blick in i organisationens roll som en ledande kraft inom social innovation.
  Läs hela nyheten >


 • Future Impact Champion – en transformativ lärresa
  Under våren genomförs ledarskaps- och utvecklingsprogrammet ”Future Impact Champion” i en exklusiv pilotomgång. 18 handplockade forskare, lärare och praktiker får möjlighet att delta i detta banbrytande program.
  Läs hela nyheten >


 • Lansering av nytt intranät stärker intern kommunikation inom Samhällskontraktet
  I september lanserar vi ett nytt intranät för att förbättra den interna kommunikationen inom Samhällskontraktet. Intranätet kommer att tjäna som en central plattform för samarbete mellan processtöd, styrelse och Core Team.
  Läs hela nyheten >


 • Studentcoacher banar väg för ungas fulla potential
  Inom ramarna för vårt fokusområde "alla barn och unga uppnår sin fulla potential" vill vi informera om ett inspirerande initiativ - "Studentcoacher". Detta är en satsning som vi genomför med syfte att stärka framtidsutsikterna för barn och unga.
  Läs hela nyheten >


 • Från levnadsberättelse till meningsfull vardag: Nya metoder i äldrevården
  Det är med glädje vi kan berätta om ett banbrytande initiativ från ett engagerat team bestående av verksamhetsledare, undersköterskor och forskare. De har utvecklat en ny metod för att skapa en mer meningsfull vardag för de äldre brukarna.
  Läs hela nyheten >


 • Professor Laura Lee ansluter till Samhällskontraktet som senior rådgivare
  Med stor glädje välkomnar Samhällskontraktet professor Laura Lee, som ny senior rådgivare. Hon är en framstående expert inom systemperspektiv på praktiskt förändringsarbete.
  Läs hela nyheten >


 • Eskilstuna VOF satsar på utbildning i strategisk innovationsledning
  Eskilstuna VOF (Vård, Omsorg och Fritid) tar nästa steg för att stärka sin innovationskapacitet genom en ny utbildning i strategisk innovationsledning.
  Läs hela nyheten >


 • Ny Processledare för forskning och utbildning
  Eric Svanelöv har fått i uppdrag att driva utvecklingen av forskning och utbildning inom Samhällskontraktet i linje med MDUs vision om att vara ett progressivt och samverkande universitet för en hållbar framtid.
  Läs hela nyheten >