Maincontent

INTRANÄT

Interna nyheter

Här samlar vi generella nyheter för alla som arbetar inom Samhällskontraktet. • Vårens Öppna Verkstäder främjar nya kontakter, perspektiv och samarbeten
  Vårens öppna verkstäder har visat sig vara en stor framgång med att skapa nya kontakter, idéer och samarbeten bland deltagarna. Under flera tillfällen har representanter från olika sektorer samlats för att diskutera viktiga samhällsutmaningar och dela erfarenheter i en inspirerande coworking-miljö.
  Läs hela nyheten >


 • Samhällskontraktets Verksamhetsberättelse 2023
  Samhällskontraktets verksamhetsberättelse för 2023 visar ett år präglat av innovation, starkt ledarskap och samverkan. Genom att driva flera parallella initiativ och stärka både intern och extern kommunikation har Samhällskontraktet tagit betydande steg mot att främja välmående och självständighet bland äldre, samt stödja barns och ungas utveckling.
  Läs hela nyheten >


 • Studie visar: Meningsfull fritid kan få fler att klara gymnasiet
  I Sverige klarar inte var fjärde elev gymnasiet. En omfattande studie, utförd inom ramen för Samhällskontraktet, avslöjar att meningsfull fritid kan vara nyckeln till att fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning.
  Läs hela nyheten >


 • Öppen verkstad
  Vårens öppna verkstäder är satta. Tillfällena innebär att du, tillsammans med kollegor från olika sektorer, arbetar självständigt men sida vid sida. Detta främjar inte bara nätverkande, kunskapsutbyte, utan också livliga diskussioner om idéer som rör viktiga samhällsutmaningar.
  Läs hela nyheten >


 • Studenter genomför fältarbete hos Samhällskontraktet
  2024 växlar Samhällskontraktet upp sin ambition att involvera och engagera studenter i verksamheten. Mattias Loshak Snöbohm har gjort sitt fältarbete inom folkhälsovetenskap som ger oss nya, rika perspektiv in i verksamheten.
  Läs hela nyheten >


 • Laura Lee framhäver Samhällskontraktets roll som innovationsledare
  Laura Lee,  är seniora rådgivaren för Samhällskontraktet sedan ett år tillbaka, ger en insiktsfull blick in i organisationens roll som en ledande kraft inom social innovation.
  Läs hela nyheten >


 • Future Impact Champion – en transformativ lärresa
  Under våren genomförs ledarskaps- och utvecklingsprogrammet ”Future Impact Champion” i en exklusiv pilotomgång. 18 handplockade forskare, lärare och praktiker får möjlighet att delta i detta banbrytande program.
  Läs hela nyheten >


 • Lansering av nytt intranät stärker intern kommunikation inom Samhällskontraktet
  I september lanserar vi ett nytt intranät för att förbättra den interna kommunikationen inom Samhällskontraktet. Intranätet kommer att tjäna som en central plattform för samarbete mellan processtöd, styrelse och Core Team.
  Läs hela nyheten >


 • Studentcoacher banar väg för ungas fulla potential
  Inom ramarna för vårt fokusområde "alla barn och unga uppnår sin fulla potential" vill vi informera om ett inspirerande initiativ - "Studentcoacher". Detta är en satsning som vi genomför med syfte att stärka framtidsutsikterna för barn och unga.
  Läs hela nyheten >


 • Från levnadsberättelse till meningsfull vardag: Nya metoder i äldrevården
  Det är med glädje vi kan berätta om ett banbrytande initiativ från ett engagerat team bestående av verksamhetsledare, undersköterskor och forskare. De har utvecklat en ny metod för att skapa en mer meningsfull vardag för de äldre brukarna.
  Läs hela nyheten >