Maincontent

Nyheter

 • Träffa teamet bakom Samhällskontraktets processtöd

  Här har ni teamet som brinner för att bidra till ett samhälle där alla kan växa och må bra genom hela livet. En härlig, brokig skara experter med olika kompetenser och förmågor som möts i en gemensam tro på att verklig förändring skapar vi bäst i samverkan. Vår ambition är att möjliggöra att människor från olika verksamheter får utrymme att tillsammans utforska aktuella samhällsutmaningar och ta fram nya smarta lösningar. Vi är brobyggare mellan forskning, offentlig verksamhet och det omliggande samhället. Tillsammans får vi saker att hända!
 • Cornerstone Indicators blivit utvald till internationell satsning

  Satsningen Cornerstone indicators som drivs i Samhällskontraktet har blivit utvald till BMW foundations unika satsning Rise Cities Fellowship.
 • Innovation med människan i centrum

  För att möta dagens och framtidens utmaningar behöver vi skapa nya lösningar tillsammans. Men hur innoverar vi med människan i centrum? Det föreläste vår egen Anders Wikström om för vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna. Anders höll även en workshop i storyboarding.
 • Elever med och utformar nyskapande utemiljö

  Samhällskontraktet arbetar tillsammans med Västerås stad och eleverna på Persboskolan för att utforma en nyskapande utemiljö till den nya Drömfabriken i Skultuna.
 • Hur du lär och ger avgör ditt välmående

  Hur behöver samhället designas om för att stödja hälsofrämjande och stödjande processer i samhället? Lyssna på, Livslångt, en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden. Programledare är Katarina Pietrzak och detta avsnitt träffar hon Niklas Huss innovations- och förflyttningskonsult i Samhällskontraktet och grundare till initiativet Mindshift.
 • Samhällskontraktet - en innovationsarena

  Allt äldre befolkning, barn och ungas psykiska ohälsa och bristande skolresultat. Det är exempel på utmaningar som offentlig verksamhet står inför och för att lösa dessa krävs innovation. Samhällskontraktet är en innovationsarena där vi kan gå från idé till samhällseffekt.
 • Dark Matter Labs och Samhällskontraktet - skapar nya nyckeltal

  Under 2022 arbetar Samhällskontraktet med Dark Matter Labs och Katherine Trebeck i en internationell allians. Genom att kombinera berättelser från vardagen i Västerås och Eskilstuna med statistik skapas helt nya nyckeltal för att mäta systemförändringar.
 • Är du student med intresse för samhällsutmaningar som rör barn och unga?

  Kom och träffa två innovationsstudenter från MDU som arrangerar en kreativ workshop en Open innovation på Samhällskontraktets Framtidsarena för barn och unga. Idag 28 april står de på campus i Västerås och 4 maj står de i campus i Eskilstuna och berättar mer och tar anmälningar.
 • Unga som cyklar eller går till skolan har bättre matvanor än de som åker bil eller buss

  Ny forskning från visar att unga som går eller cyklar till skolan har bättre matvanor än de som åker bil eller buss. Forskare har undersökt ungas livsstil och enligt studien gör unga aktiva pendlare fler hälsosamma val även inom andra områden. Den tvärvetenskapliga studien har genomförts inom ramen för Samhällskontraktet.
 • Samhällskontraktet, en del av SAMVERKET

  Samhällskontraktet har beviljats medel från Vinnova för medlemskap i SAMVERKET, vilket är Sveriges första innovation- och coworkinghubb för offentlig verksamhet.
 • Vi labbar för ungas inkludering

  För att möta dagens och framtidens utmaningar behöver vi skapa nya lösningar tillsammans. Under vecka 14 kommer vi samla ett team med olika kompetenser under en vecka och tillsammans hitta lösningar för unga som varken arbetar eller studerar.
 • MDU vill vara en röst i det offentliga samtalet

  Samhällskontraktet är en viktig arena för Mälardalens universitet att bidra till samhällsutvecklingen och gå mot sin vision om ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid.
 • Missionsorienterad innovation

  Samhällskontraktet arbetar utifrån ett missionsinriktat angreppssätt. Den 11 mars lanserade Vinnova en efterlängtad handbok med mycket fakta, goda exempel och handgripliga tips.
 • Nu öppnar vi Samhällshubben!

  Vill du bidra till att hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar? Då är du välkommen in på Samhällshubben. Samhällshubben är vår digitala innovationsplattform där vi bjuder in medarbetare och invånare att bidra in i våra aktuella utmaningar. Tillsammans skapar vi förändring!
 • Gratis buss från Västerås för dig som besöker Framtidsarena för Livslång hälsa och välbefinnande

  Vi vill såklart göra vårt yttersta även för att du som Västeråsare ska kunna besöka Framtidsarena för livslång hälsa och välbefinnande i Eskilstuna. Därför bjuder Samhällskontraktet på buss tur och retur Västerås – Eskilstuna.
 • MDH, Eskilstuna och Västerås kraftsamlar för att lösa framtidens utmaningar

  18 november signerade Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad ett omfattande avtal i en gemensam satsning på att lösa framtidens samhällsutmaningar. Samhällskontraktet är en unik samverkansarena där forskare, offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och invånare möts för att tillsammans hitta lösningar på komplexa frågor.
 • Nu skapar vi en arena där vi tillsammans arbetar med samhällsutmaningar!

  Samhället står inför stora komplexa problem som måste lösas för att våra barn och barnbarn ska ha tillgång till samma välfärd som vi har idag. Dessa problem kan bara lösas gemensamt när människor med olika kompetens, erfarenhet och yrke träffas och arbetar tillsammans. Samhällskontraktet bidrar till lösningar genom att skapa forum där samtal och problemlösning kan äga rum och för samman människor från samhällets olika delar. Vecka 49 öppnar vi upp vår arena i Eskilstuna och du är bjuden.
 • Ungdomar involveras i syfte att bidra till meningsfull fritid

  Projekt ACTION undersöker vilken betydelse meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Under hösten utförs en medborgarforskningsstudie där gymnasieungdomar involveras.
 • Nu labbar vi
  kring våra fokusområden

  I Samhällsforum sätter vi igång med två utforskande förlabbar inom Samhällskontraktets fokusområden Skolresultat och Nära vård inklusive välfärdsteknik. Teman som vi kommer utforska är Skolnärvaro och Välmående och självständiga äldre.
 • Agenda 2030-samordnaren:
  Omställningen till ett hållbart samhälle

  Gabriel Wickström är nationell samordnare för Agenda 2030. Hans jobb går ut på att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle. Ta del av hans tankar om vad vi behöver göra för att uppnå ett hållbart samhälle.
 • Se alla Inkludera Fredag igen

  Under ett antal fredagar i under våren/sommaren hålls Inkludera Fredag kl 8:15 – 9:00. Det är ett öppet forum och innehållet baseras dels på intervjuer med tankeledare inom relevanta områden och på delaktighet. Här kan du se tidigare program och anmäla dig till kommande Inkludera Fredag.
 • Se Inkludera Mera - Tillsammans för barn och unga igen

  Årets första Inkludera Mera lyfte många olika perspektiv
  på Samhällskontraktets fokusområde: skolresultat.
  Med bla Kristina Bähr, specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, Katarina Bälter professor folkhälsa, Elin Spector trainee manager ABB, ungdomar och många andra kunniga personer som gemensamt
  arbetar för barns bästa. Nu kan du se programmet igen.

 • Se webbinarium Fik@rummet

  Petra Heideken Wågert, docent i fysioterapi vid Mälardalens högskola, berättar om projektet Fik@rummet som utvecklar och testar välfärdsteknik som ska minska äldres sociala isolering och upplevda ensamhet. Webbinariet sändes 3 november 2020 men går att se i efterhand här.
 • Digitalt fikarum får 1 miljon i Vinnovastöd

  Samhällskontraktet finansierade projektet Fik@rummet, digitalt fikarum för minskad ensamhet hos äldre, har fått stöd från Vinnova. Det innebär en fortsatt utveckling av fler funktioner och lansering till alla Sveriges kommuner.
 • Se alla Inkludera Mera 2020 program igen

  Ta del av hela programserien Inkludera Mera 2020 som i år tog ett brett grepp kring barn och ungas livsvillkor, hälsa och skolresultat och sändes i form av ett antal TV-program med gäster i studion och förinspelade reportage.
 • Rädsla och dålig belysning hindrar unga från att röra på sig

  Oro för den personliga säkerheten, bristfällig belysning och dåligt underhållna gång- och cykelbanor hindrar ungdomars fysiska aktivitet i områden med låg socioekonomisk status. Det visar ett Samhällskontraktet-projekt som genomförts i Västerås.
 • Föreläsning om forskning och evidens

  Forskning och evidens kring hjälpmedel har idag en stor betydelse vid införande av nya produkter eller för beslut om att lyfta ur produkter ur sortiment. På Hjälpmedelscentrum i Västerås anordnades en utbildningsdag i november 2020 med fokus på forskning och evidens som ett första steg i att öka kompetensen och förståelsen kring forskning och evidens hos medarbetarna.
 • Lärarassistenten - en ny art i skolans ekosystem

  MKL arrangerar rådslag som en mötesplats kring frågor om kompetensförsörjning av personal till förskola och skola. Det tredje rådslaget i ordningen skedde online den 25 september med temat lärarassistenter och andra yrkesgrupper i skolan. Per Lindqvist, gästprofessor vid UKK berättade om sin forskning om lärares arbete och avlastande funktioner i skolan.
 • Jämlik hälsa viktigt i coronatider

  När Inkludera Mera sände sitt första av tre planerade avsnitt låg fullt fokus på hur coronakrisen påverkar barn och unga. Både positiva och negativa sidor av krisen diskuterades i det timmeslånga programmet där sakkunniga, forskare och ungdomar kom till tals.
 • Följande projekt stöds med Samverkanscheckar

  Samhällskontraktet utlyser årligen medel för att uppmuntra och stimulera till samverkan inom området hälsa och välfärd. Utlysningen ger möjlighet för minst tre projekt att få samverkans- och utvecklingsbidrag, så kallade Samverkanscheckar värda 50 000 – 100 000 kronor, en check per projekt. Nu har hela 5 projekt beviljats medel.