Maincontent

Nyheter

 • Studenter utvecklar inkluderande och hållbart koncept för äldre i Eskilstuna

  Studenter har nu chansen att göra skillnad för äldre i Eskilstuna genom ett spännande uppdrag inom rumslig gestaltning.
 • Testbädd Årby och Fröslunda: Förbättrad Samverkan och Invånarnytta

  Invånarnyttan är stor när samverkansuppdraget mellan kommunala förvaltningar i Årby och Fröslunda permanentas efter framgångsrika år som projekt.
 • Samhällskontraktets Verksamhetsberättelse 2023

  Samhällskontraktets verksamhetsberättelse för 2023 visar ett år präglat av innovation, starkt ledarskap och samverkan. Genom att driva flera parallella initiativ och stärka både intern och extern kommunikation har Samhällskontraktet tagit betydande steg mot att främja välmående och självständighet bland äldre, samt stödja barns och ungas utveckling.
 • Pilotprojekt visar på möjligheter och utmaningar med måltidsleveranser för seniorer

  Sedan slutet av mars har en grupp seniorer testat måltidsleveranser via Wolt, både från restauranger och matvarubutiker. Den 29 april träffades deltagarna för att dela med sig av sina erfarenheter, vilka nu ska analyseras för att förbättra tjänsten för äldre användare.
 • Lärande över initiativen i ’Alla barn och unga lyckas’

  Deltagarna i portföljen 'Alla barn och unga lyckas' samlades nyligen för att djupgående reflektera över sina gemensamma framsteg och utmaningar. Mötesdeltagarna, som representerar olika initiativ inom portföljen, fokuserade på att identifiera och analysera mönster i eko-cykeln på en aggregerad nivå.
 • Studenter bidrar till datadrivet lärande i kommunen

  Skultuna kommundelsförvaltning tar nytt grepp om den data som samlas in årligen genom ett samarbete med MDU-studenter inom initiativet 'Tecken på framgång'. Initiativet erbjuder en praktisk tillämpning av insamlad data och engagerar studenter i att identifiera framgångsindikatorer, vilket ger nytt liv åt tidigare underutnyttjad information och stärker framtidsutsikterna för Skultuna.
 • Studie visar: Meningsfull fritid kan få fler att klara gymnasiet

  I Sverige klarar inte var fjärde elev gymnasiet. En omfattande studie, utförd inom ramen för Samhällskontraktet, avslöjar att meningsfull fritid kan vara nyckeln till att fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning.
 • Mötesplatser ny testbädd för Samhällskontraktet

  Mötesplatserna med jobbcentrum Årby och Frösunda blir ny testbädd för Samhällskontraktet. Ambitionen är att ta mötesplatserna från att var en verksamhet innanför fyra väggar till ett koncept som präglar hela området.
 • Nu pilotas framtida måltidslösningar för Eskilstunas seniorer

  I Eskilstuna tar man ett stort steg framåt med initiativet "Måltider och möten för seniorer", ett initiativ som syftar till att möta den växande äldre befolkningens behov av näringsrika måltider, ökad självständighet och stärkt gemenskap. Drivet av Samhällskontraktet, en samverkan mellan Eskilstuna kommun, näringslivet och civilsamhället, utforskar detta initiativ innovativa vägar för att förbättra livskvaliteten för stadens seniorer. Nu lanseras flera pilotprojekt som komibinerar näring med social samvaro.
 • Framtidens måltidslösningar för seniorer tar form i Eskilstuna

  I januari samlade Samhällskontraktet kommunmedarbetare, politiker, seniorer, näringslivsrepresentanter och frivilligsektorns aktörer för att delta i "Måltider och möten" labbet. Målet var att tillsammans identifiera och utveckla hållbara och inkluderande måltidslösningar som adresserar seniorers behov av både näringsriktig mat och sociala möten. Denna kreativa workshop resulterade i flera pilotprojekt som ska genomföras under 2024, med måltidsleveranser via Wolt som ett av de första stegen.
 • Därför är fritid och hälsa avgörande för att unga ska klara gymnasiet

  Ungefär 25 procent av Sveriges gymnasieelever hoppar av gymnasiet eller går ut med ofullständiga betyg. I en omfattande studie, genomförd inom ramen för Samhällskontraktet, har Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet, undersökt vilken betydelse fritid och hälsa har för ungdomars förmåga att klara av gymnasieskolan. Studien syftar till att identifiera strategier som kan öka antalet elever som fullföljer sin gymnasieutbildning, vilket i sin tur ökar deras chanser till arbete och bidrar till en framtida god hälsa.
 • Studenter genomför fältarbete hos Samhällskontraktet

  2024 växlar Samhällskontraktet upp sin ambition att involvera och engagera studenter i verksamheten. Mattias Loshak Snöbohm har gjort sitt fältarbete inom folkhälsovetenskap som ger oss nya, rika perspektiv in i verksamheten.
 • Spiral of Inquiry

  Zetterberggymnasiet pionjärer med ny pedagogisk modell: Spiral of Inquiry
 • Studentmedarbetare rekryterad 

  Samhällskontraktet växlar upp ambitionen om att engagera fler studenter i verksamheten. Blerim Salihi kommer fram till sommaren att ha hand om den digitala kommunikationen inom Samhällskontraktet.
 • Från ord till handling för äldres välmående i Eskilstuna

  Med stöd från Samhällskontraktet pågår det ett arbete i Eskilstuna kommun att utveckla konkreta lösningar som stärker självständighet och valfrihet för Eskilstunas seniorer.
 • Future Impact Champion – en transformativ lärresa

  Under våren genomförs ledarskaps- och utvecklingsprogrammet ”Future Impact Champion” i en exklusiv pilotomgång. 18 handplockade forskare, lärare och praktiker får möjlighet att delta i detta banbrytande program.
 • Studentmedarbetare för Samhällskontraktet vid Mälardalens Universitet

  Just nu söker Samhällskontraktet en kommunikationsentusiast som brinner för att skapa positiv samhällsförändring under vårterminen 2024.
 • Mikro-handlingar - Nyckeln till att tackla komplexa utmaningar?

  Under hösten har initiativet ’Demokratisk Infrastruktur: för och med barn och unga’ använt sig av redskapet mikro-handlingar för att direkt komma till handling och samtidigt utforska och lära mer om vad som händer i systemet.
 • Innovativa steg för äldres välmående i Eskilstuna Kommun

  I Eskilstuna Kommun, med stöd från Samhällskontraktet, pågår nu ett viktigt arbete för att förbättra livskvaliteten för seniorer.
 • Framtidens utmaningsdrivna utbildning

  Samhällskontraktet utvecklar just nu ett initiativ inom ramen för utmaningsdriven utbildning där studenter från MDU får möjlighet att arbeta nära verksamheter i kommunen. Utformningen av initiativet leds av doktoranden Johannes Finnman i nära samarbete med Skultuna kommundel.
 • Studenter från Mälardalens universitet arbetar med komplexa utmaningen ofrivilligt ensamma äldre

  Genom att möta sju sakkunniga som arbetar i nära dialog med äldre i Västerås stad och Eskilstuna kommun, fick studenter från Teknikbaserat Socialt Entreprenörskap vid Mälardalens universitet en unik möjlighet att lära sig mer om utmaningar i kommunerna kopplat till ofrivillig ensamhet och därefter att praktisera idéutveckling och problemlösning i verkliga situationer.
 • Seniorer i Eskilstuna bjuds in till dialog om måltid

  ​​​​​​​Andelen äldre av befolkningen växer. Hur vill de kombinera måltider och social samvaro i framtiden? Det ska Samhällskontraktet tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna ta reda på genom dialog med seniorer och övriga samhällsaktörer.
 • Jonas Stier blir ny vetenskaplig ledare i Samhällskontraktet

  Samhällskontraktet vid Mälardalens universitet har glädjen att introducera sin nya vetenskapliga ledare - Jonas Stier. Tillsammans med övriga processtödet kommer professor Jonas Stier att spela en nyckelroll i att kvalitetssäkra och utveckla Samhällskontraktets vetenskapliga verksamhet.
 • Physical Literacy: Främja ett aktivt deltagande genom hela livet

  Fysisk aktivitet har varit i centrum för samhällets hälsokampanjer under decennier, men trots alla ansträngningar har trenden för fysisk rörelse gått nedåt. Många ställer sig frågan varför? Svaret kan finnas i en ny inriktning, känt som "Physical Literacy".
 • Ny Processledare med blick för innovation ansluter till Samhällskontraktet

  Samhällskontraktet har nyligen hälsat Petra Edoff välkommen ombord som deras nya processledare för innovation och design. Med en doktorsexamen i Innovation och Design och en gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling inom innovationssystemet, offentlig sektor och industri, har Petra allt som behövs för att driva projekt inom området Välmående och självständiga äldre framåt.
 • Samhällskontraktet och Förnyelselabbet ingår partnerskap

  Samhällskontraktet och Förnyelselabbet har nyligen undertecknat ett forskning och utvecklingsavtal. Samarbetet syftar till att öka kapaciteten för att processleda initiativ inom forskning, utbildning och innovation.
 • Ny Processledare för forskning och utbildning

  Eric Svanelöv har fått i uppdrag att driva utvecklingen av forskning och utbildning inom Samhällskontraktet i linje med MDUs vision om att vara ett progressivt och samverkande universitet för en hållbar framtid.
 • Invånarinkludering i fokus: Samhällskontraktets framsteg med Cornerstone Indicators

  För exakt ett år sedan valde RISE Cities att inkludera Samhällskontraktets initiativ "Cornerstone Indicators" som ett av de tolv ledande europeiska samverkansinitiativen. Efter åtta månaders intensivt arbete med samarbetspartners som Skultuna kommundelsförvaltning, Dark Matter Labs, The Wellbeing Economy Alliance och Mimer, har detta initiativ nu nått sin första stora milstolpe.
 • Studentcoacher motiverar unga till högre studier

  Inom ramarna för Samhällskontraktets fokusområde "alla barn och unga uppnår sin fulla potential" pågår en satsning som syftar till att stärka framtidstron hos barn och unga. Initiativet "Studentcoacher", har syftet att inspirera och motivera unga studera vidare och förverkliga sina drömmar.
 • Samhällskontraktet söker processledare för att utveckla forskning och utbildning

  Samhällskontraktet söker nu söker nu en processledare för Samhällsakademin inom Samhällskontraktet. Rollen innebär att utveckla forskning och utbildning utifrån ett systemperspektiv, med särskilt fokus på samhällsförändring och hållbar utveckling.
 • Ny metod för att skapa en meningsfull vardag för äldre

  Ett engagerat team av verksamhetsledare, undersköterskor och forskare har utvecklat en ny metod för att skapa en meningsfull vardag för äldre brukare.
 • Samhällskontraktet välkomnar sin första seniora rådgivare

  Samhällskontraktet välkomnade nyligen sin första seniora rådgivare, den kanadensiska professorn Laura Lee. Lee besökte Västerås och Eskilstuna och under två intensiva dagar fokuserade på att utforska hur man på lokal nivå kan hantera komplexa samhällsutmaningar och driva systemförändringar genom att koppla samman forskning, utbildning och praktik.
 • Lunchföreläsning om att möjliggöra lokal systemförändring med den världsledande experten Professor Laura Lee

  Samhällskontraktet har det stora nöjet att bjuda in till en exklusiv lunchföreläsning med den kanadensiska Professorn Laura Lee om att möjliggöra lokal systemförändring.
 • Samhällskontraktet bjuder in till co-working-dag

  Samhällskontraktet bjuder in till en co-working-dag genom konceptet Öppen Verkstad den 17 maj. Öppen Verkstad är ett tillfälle för individer att arbeta tillsammans på en gemensam plats och främja samarbete mellan aktörer som arbetar med samma samhällsmål. Det primära syftet är att skapa en miljö som möjliggör stora samhällsförändringar genom gemensam kraft, lärande och uthållighet.
 • Samhällskontraktet söker processledare för att bygga upp Sveriges främsta arena för offentlig innovation

  Samhällskontraktet söker en processledare innovation och design för att leda arbetet med att bygga upp fokusområdet Välmående självständiga äldre. Syftet med detta arbete är att hitta lösningar på samhällsutmaningar kopplade till en åldrande befolkning genom samverkan och innovation mellan olika samhällsaktörer.
 • Samhällskontraktet arbetar för ett tryggt och hållbart samhälle för barn och unga: Intervju med processledaren Emma Mossberg

  Under en intervju med Kristoffer Triumf på Folk & Kultur mässan berättade Emma Mossberg, processledare för Samhällskontraktet, om arbetet med att skapa ett tryggt och hållbart samhälle för barn och unga.
 • Boksläpp och samhällsmingel med författaren Marie Mörndal

  Samarbete är en viktig aspekt i dagens samhälle, och forskaren Marie Mörndal har följt Samhällskontraktet för att skapa kunskap om vad samarbete egentligen innebär, samt vilka fördelar och fallgropar som finns när organisationer samarbetar.
 • Studenter som arbetar med samhällsutmaningar

  Hur kan vi möjliggöra för studenter från olika program att tillsammans med varandra arbeta med samhällsutmaningar? Samhällskontraktet samlade undervisande personal, Lärum och delar av universitetets ledning för att lära oss mer om ämnet och utforska möjligheterna.
 • Folk och kultur

  Samhällskontraktet är konventpartner till Folk och Kultur 2023!
  Under Folk och Kultur kommer Samhällskontraktet engagera besökarna med dialog och labb i sin monter och genom ett panelsamtal om näringslivets roll för barn och ungas förutsättningar att lyckas.

 • Plattform för goda innovationsidéer

  Samhällskontraktet och Helsingborgs stad samlar goda innovationsidéer från kommunsverige för att öka transparensen av vad som händer inom en mängd olika områden. 
 • Träffa teamet bakom Samhällskontraktets processtöd

  Här har ni teamet som brinner för att bidra till ett samhälle där alla kan växa och må bra genom hela livet. En härlig, brokig skara experter med olika kompetenser och förmågor som möts i en gemensam tro på att verklig förändring skapar vi bäst i samverkan.
 • Cornerstone Indicators blivit utvald till internationell satsning

  Satsningen Cornerstone indicators som drivs i Samhällskontraktet har blivit utvald till BMW foundations unika satsning Rise Cities Fellowship.
 • Innovation med människan i centrum

  För att möta dagens och framtidens utmaningar behöver vi skapa nya lösningar tillsammans. Men hur innoverar vi med människan i centrum? Det föreläste vår egen Anders Wikström om för vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna. Anders höll även en workshop i storyboarding.
 • Elever med och utformar nyskapande utemiljö

  Samhällskontraktet arbetar tillsammans med Västerås stad och eleverna på Persboskolan för att utforma en nyskapande utemiljö till den nya Drömfabriken i Skultuna.
 • Hur du lär och ger avgör ditt välmående

  Hur behöver samhället designas om för att stödja hälsofrämjande och stödjande processer i samhället? Lyssna på, Livslångt, en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden. Programledare är Katarina Pietrzak och detta avsnitt träffar hon Niklas Huss innovations- och förflyttningskonsult i Samhällskontraktet och grundare till initiativet Mindshift.
 • Samhällskontraktet - en innovationsarena

  Allt äldre befolkning, barn och ungas psykiska ohälsa och bristande skolresultat. Det är exempel på utmaningar som offentlig verksamhet står inför och för att lösa dessa krävs innovation. Samhällskontraktet är en innovationsarena där vi kan gå från idé till samhällseffekt.
 • Dark Matter Labs och Samhällskontraktet - skapar nya nyckeltal

  Under 2022 arbetar Samhällskontraktet med Dark Matter Labs och Katherine Trebeck i en internationell allians. Genom att kombinera berättelser från vardagen i Västerås och Eskilstuna med statistik skapas helt nya nyckeltal för att mäta systemförändringar.
 • Är du student med intresse för samhällsutmaningar som rör barn och unga?

  Kom och träffa två innovationsstudenter från MDU som arrangerar en kreativ workshop en Open innovation på Samhällskontraktets Framtidsarena för barn och unga. Idag 28 april står de på campus i Västerås och 4 maj står de i campus i Eskilstuna och berättar mer och tar anmälningar.
 • Unga som cyklar eller går till skolan har bättre matvanor än de som åker bil eller buss

  Ny forskning från visar att unga som går eller cyklar till skolan har bättre matvanor än de som åker bil eller buss. Forskare har undersökt ungas livsstil och enligt studien gör unga aktiva pendlare fler hälsosamma val även inom andra områden. Den tvärvetenskapliga studien har genomförts inom ramen för Samhällskontraktet.
 • Samhällskontraktet, en del av SAMVERKET

  Samhällskontraktet har beviljats medel från Vinnova för medlemskap i SAMVERKET, vilket är Sveriges första innovation- och coworkinghubb för offentlig verksamhet.
 • Vi labbar för ungas inkludering

  För att möta dagens och framtidens utmaningar behöver vi skapa nya lösningar tillsammans. Under vecka 14 kommer vi samla ett team med olika kompetenser under en vecka och tillsammans hitta lösningar för unga som varken arbetar eller studerar.
 • MDU vill vara en röst i det offentliga samtalet

  Samhällskontraktet är en viktig arena för Mälardalens universitet att bidra till samhällsutvecklingen och gå mot sin vision om ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid.
 • Missionsorienterad innovation

  Samhällskontraktet arbetar utifrån ett missionsinriktat angreppssätt. Den 11 mars lanserade Vinnova en efterlängtad handbok med mycket fakta, goda exempel och handgripliga tips.
 • Nu öppnar vi Samhällshubben!

  Vill du bidra till att hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar? Då är du välkommen in på Samhällshubben. Samhällshubben är vår digitala innovationsplattform där vi bjuder in medarbetare och invånare att bidra in i våra aktuella utmaningar. Tillsammans skapar vi förändring!
 • Gratis buss från Västerås för dig som besöker Framtidsarena för Livslång hälsa och välbefinnande

  Vi vill såklart göra vårt yttersta även för att du som Västeråsare ska kunna besöka Framtidsarena för livslång hälsa och välbefinnande i Eskilstuna. Därför bjuder Samhällskontraktet på buss tur och retur Västerås – Eskilstuna.
 • MDH, Eskilstuna och Västerås kraftsamlar för att lösa framtidens utmaningar

  18 november signerade Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad ett omfattande avtal i en gemensam satsning på att lösa framtidens samhällsutmaningar. Samhällskontraktet är en unik samverkansarena där forskare, offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och invånare möts för att tillsammans hitta lösningar på komplexa frågor.
 • Nu skapar vi en arena där vi tillsammans arbetar med samhällsutmaningar!

  Samhället står inför stora komplexa problem som måste lösas för att våra barn och barnbarn ska ha tillgång till samma välfärd som vi har idag. Dessa problem kan bara lösas gemensamt när människor med olika kompetens, erfarenhet och yrke träffas och arbetar tillsammans. Samhällskontraktet bidrar till lösningar genom att skapa forum där samtal och problemlösning kan äga rum och för samman människor från samhällets olika delar. Vecka 49 öppnar vi upp vår arena i Eskilstuna och du är bjuden.
 • Ungdomar involveras i syfte att bidra till meningsfull fritid

  Projekt ACTION undersöker vilken betydelse meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Under hösten utförs en medborgarforskningsstudie där gymnasieungdomar involveras.
 • Nu labbar vi
  kring våra fokusområden

  I Samhällsforum sätter vi igång med två utforskande förlabbar inom Samhällskontraktets fokusområden Skolresultat och Nära vård inklusive välfärdsteknik. Teman som vi kommer utforska är Skolnärvaro och Välmående och självständiga äldre.
 • Agenda 2030-samordnaren:
  Omställningen till ett hållbart samhälle

  Gabriel Wickström är nationell samordnare för Agenda 2030. Hans jobb går ut på att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle. Ta del av hans tankar om vad vi behöver göra för att uppnå ett hållbart samhälle.
 • Se alla Inkludera Fredag igen

  Under ett antal fredagar i under våren/sommaren hålls Inkludera Fredag kl 8:15 – 9:00. Det är ett öppet forum och innehållet baseras dels på intervjuer med tankeledare inom relevanta områden och på delaktighet. Här kan du se tidigare program och anmäla dig till kommande Inkludera Fredag.
 • Se Inkludera Mera - Tillsammans för barn och unga igen

  Årets första Inkludera Mera lyfte många olika perspektiv
  på Samhällskontraktets fokusområde: skolresultat.
  Med bla Kristina Bähr, specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, Katarina Bälter professor folkhälsa, Elin Spector trainee manager ABB, ungdomar och många andra kunniga personer som gemensamt
  arbetar för barns bästa. Nu kan du se programmet igen.

 • Se webbinarium Fik@rummet

  Petra Heideken Wågert, docent i fysioterapi vid Mälardalens högskola, berättar om projektet Fik@rummet som utvecklar och testar välfärdsteknik som ska minska äldres sociala isolering och upplevda ensamhet. Webbinariet sändes 3 november 2020 men går att se i efterhand här.
 • Digitalt fikarum får 1 miljon i Vinnovastöd

  Samhällskontraktet finansierade projektet Fik@rummet, digitalt fikarum för minskad ensamhet hos äldre, har fått stöd från Vinnova. Det innebär en fortsatt utveckling av fler funktioner och lansering till alla Sveriges kommuner.
 • Se alla Inkludera Mera 2020 program igen

  Ta del av hela programserien Inkludera Mera 2020 som i år tog ett brett grepp kring barn och ungas livsvillkor, hälsa och skolresultat och sändes i form av ett antal TV-program med gäster i studion och förinspelade reportage.
 • Rädsla och dålig belysning hindrar unga från att röra på sig

  Oro för den personliga säkerheten, bristfällig belysning och dåligt underhållna gång- och cykelbanor hindrar ungdomars fysiska aktivitet i områden med låg socioekonomisk status. Det visar ett Samhällskontraktet-projekt som genomförts i Västerås.
 • Föreläsning om forskning och evidens

  Forskning och evidens kring hjälpmedel har idag en stor betydelse vid införande av nya produkter eller för beslut om att lyfta ur produkter ur sortiment. På Hjälpmedelscentrum i Västerås anordnades en utbildningsdag i november 2020 med fokus på forskning och evidens som ett första steg i att öka kompetensen och förståelsen kring forskning och evidens hos medarbetarna.
 • Lärarassistenten - en ny art i skolans ekosystem

  MKL arrangerar rådslag som en mötesplats kring frågor om kompetensförsörjning av personal till förskola och skola. Det tredje rådslaget i ordningen skedde online den 25 september med temat lärarassistenter och andra yrkesgrupper i skolan. Per Lindqvist, gästprofessor vid UKK berättade om sin forskning om lärares arbete och avlastande funktioner i skolan.
 • Jämlik hälsa viktigt i coronatider

  När Inkludera Mera sände sitt första av tre planerade avsnitt låg fullt fokus på hur coronakrisen påverkar barn och unga. Både positiva och negativa sidor av krisen diskuterades i det timmeslånga programmet där sakkunniga, forskare och ungdomar kom till tals.
 • Följande projekt stöds med Samverkanscheckar

  Samhällskontraktet utlyser årligen medel för att uppmuntra och stimulera till samverkan inom området hälsa och välfärd. Utlysningen ger möjlighet för minst tre projekt att få samverkans- och utvecklingsbidrag, så kallade Samverkanscheckar värda 50 000 – 100 000 kronor, en check per projekt. Nu har hela 5 projekt beviljats medel.